” प्रवास अखंड जीवनाचा “

चाले अखंड प्रवास
मुक्त या जीवनाचा ।
सुर्योदय ते सूर्यास्त
प्रकाश असतो सूर्याचा ।

होता रात्र अंधारी
भरे दरबार चांदणीचा ।
घेता निशा रूप वेगळे
सत्कार होई चंद्राचा ।

दूर वाजती ढोल नगारे
आवाज रातकिड्यांचा ।
घेऊन मशाल हाती निघे
जत्था मग काजव्यांचा ।

अनोखे ते दृश्य आगळे
फुले मोगरा रात्रीचा ।
दरवळ चाले धरेवरती
हसऱ्या त्या रातरणीचा ।

येता जाग मग सूर्याला
क्षण असे तो पहाटेचा ।
सारेच जाती दूर कुठे ते
होतो उदय उजेडाचा ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.