” दिलमे तुम “

दिलने जब तुम्हे
याद किया ।
तब तब हमने
तुमको पाया ।

दिलमे है रक्खा
बस एक साया ।
हो वह तुम या
तुम्हारी छाया ।

कौन अपना
कौन पराया ।
तुमही तुम हो
मेरी काया ।
Sanjay R.

विचारांच जंजाळ

मनात विचारांच
महा जंजाळ ।
घोंगावतात सारे
होताच सकाळ ।
गुणगुण त्यातली
असे गोड मधाळ ।
जिवनासी करी मग
तिच रसाळ ।
Sanjay R.

” उंच भरारी “

उंच उंच आकाशात
घेतं मन भरारी ।
कधी अंतराचिच
होते वारी .।
येतं फिरुन क्षणात
दिशा चारी ।
जिवाला जिव कधी
होतो भारी ।
कधी ताटकळत बसतो
ह्रुदयाच्या दारी ।
आधार शब्दांचा त्यास
लावितो पारी ।
मुखातले बोल कसे
देइ ललकारी ।
नजरेत दिसे भावनांचे
लक्ष जरतारी ।
Sanjay R.

” श्वास “

बघुन तुझे हास्य वाटतं
मीही खुप हसा्वं ।
लटका राग बघुन तुझा
मीही थोडं रुसावं ।

सुंदर किती नयन तुझे
त्यातच सारखं बघावं ।
गालावरची खळी तुझ्या
हलकेच त्यासी जपावं ।

ओठ तुझे मधुघट जसे
मध ओठांनीच टिपावं ।
शब्द तुझे लाघवी किती
सतत तुलाच ऐकावं ।

सुडोल कसा बांधा तुझा
घेउन मिठीत तुज छळावं ।
श्वास तुझा माझे जिवन
श्वासां मधेच जगावं ।
Sanjay R.

” ओ जाने जाना “

क्या था वह जमाना
था जब मै तेरा दिवाना ।

पहुच जाता करीब तुम्हारे
ढूंडके कोई एक बहाना ।

दिलमे होती तस्वीर तुम्हारी और
मन ही मन कुछ गुनगनाना ।

अब भी वही बात है दिलमे
प्यारीसी तुम ओ जाने जाना ।

राह चलते अजनबी ही सही
कभी तुम युही मुझे मिल जाना ।
Sanjay R.

” हो वही तुम “

यु ही तुम हमे ऐसे
तडपाया ना करो ।
एक झलक रोज तो
युही दिखाया करो ।

लगती हो तुम हमे
जन्नत की कोई परी ।
सह न पायेंगे अब हम
बीचकी यह दुरी ।

लिये हु दिलमे मिलन
की एक आस ।
कहो कब आयेगा वो दिन
जो होगा हमारा खास ।
Sanjay R.

” मी आणी माझी मैत्री “

मैत्रीची हो ही
दुनीयाच न्यारी ।
एकाहुन एक इथे
आहेत लय भारी ।

सुख: दुखाचे
सारेच साथी ।
उरेल कशाची
हो मग भीती ।

तरीही खंत
होतीच मनात ।
दुर गेले सारे
नाही उरले गावात ।

सगळेच लागले
आपल्या कामी ।
वाटे विसरलेत तर
नाही ना मित्रभुमी ।

आता मात्र किती
हो झाले बरे ।
उघडा मोबाईल
दिसतात सारे ।

मिटला दुरावा
जवळीक झाली ।
हास्य परतले
दिसतय गाली ।
Sanjay R.

Read it on Pratilipi – “” असा कसा मी हा असा “”

“” असा कसा मी हा असा “”, read it on Pratilipi :

http://marathi.pratilipi.com/story/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%AE%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BE-40599ymjb50tv3j?utm_source=android&utm_campaign=content_share

Read unlimited stories, poems, articles in Indian languages for FREE!

” तुच तर माझी आहे “

विचारांना तुझ्या माझी
सहमती आहे ।
म्हणुनच तर तुझ्यावर
माझी प्रीती आहे ।

संसाराचा हा सागर
त्यात तुच तर साथी आहे ।
जिवनाच्या या व्रुक्षासाठी
तुच तर माती आहे ।
Sanjay R.

” उमंग “

दिलमे उमंग
एक तरंग ।
सफर चांदका
चांदनीके संग ।
होतेही सवेरा
सुरजका रंग ।
चले दो कदम
सपना भंग ।
आसमा निला
बादलोकी जंग ।
चल दिये फिर
हवाके संग ।
फिर उमंग
फिर तरंग ।
Sanjay R.

” धावाधाव “

बघुन तुझ्या डोळ्यातले भाव ।
दिसतय त्यात मज माझे नाव ।।
गुलाबी ओठांचा कसा हा प्रभाव ।
श्वासांची होते कीती धावाधाव ।।
Sanjay R.

” माझा शेती प्रपंच “

” माझा शेती प्रपंच ”

बाबा तुम्ही गेलात आणी मग
आली शेती माझ्या हाती ।

फिरुन फिरुन बघीतली सारी
काळी भोर तीची माती ।

तोलुन मापुन बोलुन सारी
आपलीशी केली सगळी नाती ।

डोंगर वाढला कामाचा
कळले मज वळायच्या वाती ।

नागरण वखरण पेरणी डवरण
सगळी कामं पावसाच्या घाती ।

शोधायचे आकाशात ढग काळे
आणी मोजायचे झाडावर बोंडपाती ।

मजुरांचा प्रश्न किती आहे भारी
धाप लागते जिवाला भरुन येते छाती ।

डोक्यावर असतो काळजीचा डोंगर
सांगा कशी येयील हो झोप राती ।

पावसाचे असते वेगळेच नाटक
नको तेव्हा पडुन धरतो छाती ।

बी बियाणे औषध खते
पै पै लागतो हिशोब तरी कीती ।

बाजारात मालाला मिळत नाही भाव
फळफळतात नुसत्या व्यपार्यांच्या जाती ।

हाती आलेल्या पिकाची हो
बघावी लागते माती ।

नका मोजु तुम्ही राजेहो
फाटक्या शर्टाला ठिगळं कीती ।
Sanjay R.

” रम्य पहाट “

रम्य पहाट ही
गार धुंद वारा ।

फुलांनी बहरला
धरतीचा पसारा ।

निस्तेज झाला
चंद्र आणी तारा ।

लाल किरणांनी
डोकावतो सुर्य जरा ।

पाखरांच्या किलबीलीनं
जागी झाली धरा ।

मधुर घंटानाद
हाक देइ मंदिरा ।

जयघोष विठ्ठलाचा
देवाचीया द्वारा ।

जय हरी विठ्ल ।
जय हरी विठ्ठल
म्हणा जरा जरा ।।
Sanjay R.

” खळी “

” चारोळी ”
बघुन गालावर खळी तुझ्या
भान माझे हरपले ।
मनात बहरली कळी माझ्या
काटे गुलाबाचे करपले ।
Sanjay R.

” गंध प्रीतीचा “

रुप माझे मलाच
कळले नाही अजुन ।
दाखविले आरशाने मज
मन लाजरे आहे अजून ।
सजले नटले मी परी
नाही हसले मी अजुन ।
गंध प्रीतीचा माझ्या तुज
का कळला नाही अजुन ।
Sanjay R.

” करु नको पहाट “

बघायची कीती वाट
आली आसवांची लाट ।

गळ्यात दाटला हुंदका
अंतरी विचार अफाट ।

काळी भोर झाली रात्र
पसरला अंधार दाट ।

फुलव सख्या आता
मोगरा माझ्या अंगणात ।

आठवणीत तुझ्या रे
झाले मन माझे सैराट ।

ये ये रे सख्या आता
करु नकोस तु पहाट ।
Sanjay R.