” भिजली धर्ती आली किरणं “

भिजली धर्ती
आली किरणं
फुटली पालवी
आल्हादीत
माझ जगणं
sanjay R.

मनी उठले वादळ
अडकलो त्यात मी
घेउनी हात हाती
दुर ते सारील मी
sanjay R.

का आशी मला
ओढ तुझ्या सोबतीची
का हिच असावी आस
मनी फुललेल्या प्रेमाची
sanjay R.

व्याकुळ मन माझे
चिंब पावसात भिजायचे
घेउन तुला सोबतीला
अंकुर मनाचे रुजवायचे
sanjay R.

प्रेम सुखाचा सागर
पौर्णीमेचा जागर
भरलेली घागर
तरीही
अत्रुप्त मनाचा नागर
sanjay R.

तान मनाचा
का वयोमानाचा
दिवस येक येक
कमी होतोय
क्षण सुखाचा
का आनंदाचा
जगण्याची इच्छा
वाढवतोय
sanjay R.

खुप कंटाळल की
काय हो करायचं ।
नाचायच का गायचं
वाट्टेल ते करायचं ।
मणभर राबायचं
आणी क्षणात मरायचं ।
आनंदात राहायच
आणी खुप जगायचं ।
sanjay R.

” लक्षण हे बर नाही “

झपाटल आता मनाला
भिनलय प्रेमाच वारं ।
बघा पाणीही गोड झाल
अरबी समुद्राच खारं ।
वाट बघाया लागलो
उघडुन दाही दारं ।
माझा मी न उरलो आता
तुज देउन टाकल सारं ।
sanjay R.

वेड्या मना आता
तुझ काही खर नाही ।
क्षणा क्षणाला सुर बदलतो
लक्षण हे बर नाही ।
sanjay R.

” केव्हा येयील हो गोव्याची बस “

मेरी ख्रिसमस
हैपी ख्रिसमस ।
केव्हा येयील हो
गोव्याची बस ।
घ्यायची आहे
फेणीची लस ।
मौज मजेचा
लुटायचा रस ।
आनंद नववर्षात
भरायचा ठसाठस ।
sanjay R.

थंडीचा कडाका
इतका वाढला ।
ब्लँकेट मधुन
निघवत नाही ।
सोडुन दे
सार आता ।
तुजविण काही
बघवत नाही ।
sanjay R.

राम राम राम
आहेत कितीतरी
कराला काम ।
कंटाळा आला आता
करु या थोडा आराम ।
फिरायला जावे तर
डिमांड मुलांच्या
असतात जाम ।
खरेदीला लागतात
तेवढेच दाम ।
त्यापेक्षा घरीच बसुन
घेउ या रामनाम ।
sanjay R.

खुप खुप वाटत मनाला
हिमालयात जाउन बसाव
इथलीच थंडी सोसवत नाही
जाउन तिथे तरी काय कराव
sanjay R.

गार गार हवा
फुलला गुलाब नवा
सुर्याच्या स्वागताला
निघाला पक्षांचा थवा
sanjay R.

” आयुष्याची ही शिदोरी “

सुरांची साथ करण्या
सरसावली एकतारी ।
बहरली मैफील अशी
साज सुरांची स्वारी ।
आनंदोत्सवात न्हाल्या
रंगल्या दिशा चारी
जिवनात साथ तुझी
आयुष्याची ही शिदोरी ।
sanjay R.

काय चाललय आता
सांगु कुणा मनी ।
सारखा गुंजतोय
स्वर तुझाच कानी ।
sanjay R.

आप तो हमारे लिये
कीमती जवाहर हो
कोइ पुछे तो कहेंगे
दिलके किमतके
बराबर हो
sanjay R.

सरली रात्र दिवस नवा
उगवतीला पेटला दिवा
पाखरांचा सुमधुर पावा
सोबतीला शीतल गारवा
sanjay R.

ना है हम
कोइ खिलाडी ।
और ना समझो
हमे अनाडी ।
ना करते हम
बात कोइ बडी ।
बस दिलो को
जोड जोड कर
बनाना चाहते
एक लंबीसी गाडी ।
sanjay R.

” सुर्य आहे सोबतीला “

मनाचा खेळ न्यारा
लगे सबकुछ प्यारा ।
सभोवताल बघा जरा
सुंदर कीती ही धरा ।
sanjax R.

सुर्य आहे सोबतीला
आणी चंद्र साक्षीला ।
परीजात हा बहरला
सुगंध येयी जिवनाला ।
sanjay R.

हॅ बहोत यहा लेकीन
दोस्त आपसा नही कोई ।
और हमे चाहीये क्या
दोस्ती आपकी हमने पाई ।
sanjay R.

काय झाले कुणास ठाउक
कवीता माझी रुसली ।
सोडुन एकट्यास मला
एकांतात जाउन बसली ।
मनच लागत नाही आता
मनी चिंता आहे कसली ।
चाहुल तुझी लागताच मना
बघ कविता पण माझी हसली।
sanjay R.

तुझ्या आठवणींचा
बघ कसा डोंगर झाला
कळले नाही म्हणतेस तु
चंद्रही बघ नजरेआड झाला
sanjay R.

घेउन तुला छातीशी
निवांत झोपील म्हटल
आधीच झोपी गेलीस तु
स्वप्न न बघताच तुटल
sanjay R.

बाळा जो जो रे बाळा
तान्हुला तु छकुला तु
टीका केला काळा ।
इवली इवली पावल तुझी
चढवील्या वाळा ।
चिउ काउ या रे सारे
भरवायची आहे शाळा ।
sanjay R.

किलबील पाखरांची सुंदर
गंध पुष्पांचा सुंदर
बहरली वनराई सुंदर
बघा चौफेर ही धरा सुंदर
मी सुंदर मन माझे सुंदर
sanjay R.

सनडे कमाल
हाती रुमाल
गाण्याचा ताल
लुंगी डांस करुन
उडवु या धमाल
Sanjay R.

” सागर पुढे असतांनाही आसवातच न्हालो “

का तु मज अशी
इतकी छळतेस ।
दिवस रात्र मन
माझे जाळतेस ।
दुर असतेस तेव्हा
खळखळुन हसतेस ।
येताच जवळ अशी
दुर का सारतेस ।
sanjay R.

आठवणीत तुझ्या मी
व्याकुळ इतका झालो ।
सागर पुढे असतांनाही
आसवातच न्हालो ।
तस्वीरीतली छवी तुझी
ह्रदयी असा मी ल्यालो ।
एक एक आठवण तुझी
आत ओठांच्या मी प्यालो ।
sanjay R.

नात तु अन मीच
पाळायच बघ तुलाही ।
मैत्रीची हा बंध
ठेवायचा गाठीशी मलाही ।

तु मी म्हणतांना
अनुभवतो मी एक जिव्हाळा ।
एक एक करुन सरेल दिवस
आयुश्याचा प्रत्येक पावसाळा ।
sanjay R.