” तेरी अदा “

चाहत है ये मेरी
इशारोमे सही
इशारा तु दे ।
नजरो को मेरी
एक नजर तु दे ।
ओठो पे हसी तेरे
थोडी मुस्कुराहट दे ।
हर अदापे मर मिटु
वह इजाजत मुझे दे ।
बाहोमे तेरी खो जाउ
थोडी जगा मुझे दे ।
Sanjay R.

” मस्ती गोंधळ सारच सरलं “

लहान असतांना आम्ही
काय चालायची मस्ती ।
धांगड धिंगा मारापीटी
आरडा ओरड नुसती ।

कधी चाले कंचे गोट्या
कधी चाले विटी दांडु ।
लपाछपी धापा धुपी
तर कधी होइ बॅट चेंडु ।

शुर विरांची लढाइ चाले
घेउन हाती स्केल छत्ते ।
उन्हात आईचा नकार येता
घरातच चाले कॅरम पत्ते ।

मस्ती गोंधळ सारच सरलं
मोबाइल वरती खेळ आता ।
अभ्यास पुस्तक जाड झाले
नाही उरला वेळ आता ।
Sanjay R.

‘ लाव जिव थोडासा “

असा कसा रे तु माणसा
नको वाटे तुज लेक लाडाची ।
नको करुस असा फरक
देइल तुज सावली झाडाची ।

गर्भातच तीचा करीशी अंत
कसा होशील रे तु निवांत ।
जन्मा आधीच घालवतो तु
का मनानं होशील तु शांत ।

भेद मुला मुलीचा का करीशी
माया करील कोण तुझशी ।
आसवं पुसाया येयील ती
रडेलही तीच घेउन तुज उशाशी ।

नको लोटुस असा रे तीला
आहे प्रेमाची तीच मुरती ।
लाव थोडासा जिव तिजला
करील जिवनाची तुझ्या पुरती ।
Sanjay R.

​​

” नजराणा “

बहरलेल्या फुलांचा​

भ्रमरही दिवाणा ।
सुंदर किती हा
निसर्गाचा नजराणा ।

रंगी बेरंगी फुलांचा
मनमोहक हा तराणा ।
सुगंधाचा दरवळ
साधी ह्रुदयाचा निशाणा ।
Sanjay R.

” फितरत “

याद तुझे मै करता हु
दिल मे आह भरता हु
तुट न जाये सपना मेरा
यही चाहत रखता हु

चढे हम पुलपे उम्मीदोके
यही हमारी फितरत है ।
गुलाब मेभी होते है काटे
फिरभी चाहनेवाले
कहा कम होते है ।
Sanjay R.

माझा छंद

कविता करणे
हा माझा छंद ।
त्यातच होतं
मन माझं बेधुंद ।

व्यक्त होतात कधी
मनातले भाव ।
कधी बघतो मी
माझं कल्पनेतलं गाव ।

खुप मिळाले मज
जिवा भावाचे मित्र ।
नाहीच संपणार आता
कवितेा लिखाणाचे सत्र ।
Sanjay R.

” कोण मी कुणाची आई “

कोण मी कुणाची आई
मला तर आता कुणीच नाही ।

दोन मुलांना देउनी जन्म
जपले तयासी राई राई ।

पंख पसरुनी झेप घेता
उरले पदरी काहीच नाही ।

जिव छोटासा कराया मोठा
हसणे रडणे कळले नाही ।

बाळ तानुला निजण्यासाठी
रात्री सरल्या करीत गाई ।

तहान भुकेचे सारेच केले
स्वप्न पाहुनी दिशा दाही ।

पै पै जोडुन शिक्षण केले
उतारवयाला न उरले काही ।

मोठ्ठा झाला लेक लाडका
गेला सोडुन बाप आई ।

वृद्धाश्रमही नाही नशीबी
काळजी आमची कोण वाही ।

अंत घटिका मोजतो देवा
ठेउनी माथा तुझ्या पायी ।
Sanjay R.

” फुल गुलाबी मी पण व्हावे “

नाजुक कळिचे
एक फुल व्हावे ।
प्रत्येक पाकळीने
सु गंधीत व्हावे ।
फुल पाखराने
खुप फुलावे ।
कणा कण तयातुन
मधु रस प्यवे ।
गुणगुण करुणी
गित गावे ।
आनंदात जणु
हरवुन जावे ।
फुल गुलाबी
मी पण व्हावे ।
क्षण दुःखाचे
काढुन घ्यावे ।
स्वप्न सुखाचे
पुर्ण करावे ।
संपलो तरीही
किर्तीरुपे उरावे ।
Sanjay R

” प्यार का इजहार “

मत कर तु भरोसा
औरोके इकरार पर ।
प्यार तो प्यार है
मिट जाते हारकर ।
पुछ अपने दिलसे
उसीका इजहार कर ।
तडपते है लोग बहोत
एकबार तु प्यार कर ।
Sanjay R.

” सुख “

काळ्या कुट्ट अंधारात
दुरवर विज लखलखली ।
सोबत मेघांच्या नादानं
धरतीही थोडी गडगडली ।
घोंघावत धावला वारा
मुळं झाडांची थरथरली ।
टपोर्या थेंबाची होता बरसात
माती हलकेच मुसमुसली ।
थंड वार्याची चाहुल होता
उष्ण श्वासांची गती सरली ।
शांत निशांत सारे स्थिरावले
जाणीव सुखाची जी हसली ।
Sanjay R.

” तुझ्या हवाली “

कानात झुमका
ओठावर लाली ।
नजरेत तुझ्या
नजर मिळाली ।
हास्य शोभते
तुझ्याच गाली ।
केले मी काळीज
तुझ्या हवाली ।
मनातली माझ्या
राणी तु झाली ।
Sanjay R.

” छत उडुन गेले “

भरले गगनी आभाळ
निळ्या काळ्या ढगांनी ।
वाहे वारा सोसाट्याचा
दाही दिशांनी ।

अंतरात भरली धडकी
वेग आला श्वासांना ।
छत नेले उडवुन
रोकु कसा मी आता
झरणार्या आसवांना ।

थेंब रक्ताचा मी लावला
छत चार भिंतीचे बांधताना ।
नशीबाचा फेरा कसा
हुंदका कंठातही मावेना ।
Sanjay R.

” चकोर “


वाटतं मला पण
दिसावं छान सुंदर ।
बंद डोळ्यात तुझ्या
रहावं अगदी निरंतर ।
द्यावे वळण केसांना
लावावा थोडा पावडर ।
ओठांना लाली गुलाबी
डोळ्यांना काळी कोर ।
नटुन थटुन मिरवायचं
जशी चंद्राची चकोर ।
Sanjay R.

” नाही हे बंधन “


लग्न हेची नाही बंधन
जिवनातले मजबुत नाते ।
दोन मनाच्या नावेवरती
विश्व सारेची तरुन जाते
वर्षा मागुन वर्षे सरता
उभे सुखाचे घरकुल होते ।
सुःख दुःखाच्या अनेक वाटा
हळुवार निघती इथेच काटे ।
Sanjay R.

” मन माझे “


गुंतले गं मन माझे
मोकळ्या तुझ्या केसांत ।

हळुच येउन वारा
ऐक सांगतो कानात ।

हळुच गोड हसणे
बघतो तुझ्या गालात ।

शब्द रुपी अलंकार
वसती तुझ्या ओठांत ।

अडकले मन माझे
सुंदर तुझ्या रुपात ।

जागतो सारी रात्र
बघण्या तुज स्वप्नात ।

शोधतो भाव मनाचा
तुझ्याच मी डोळ्यात ।
Sanjay R.

” मोगरा फुलला परसात “


मोगरा फुलला परसात
सुगंध दरवळला अंगणात ।

भरला गंध कणा कणात
एक एक श्वास अंतरात ।

तनमन झुलले आनंदात
हरपले प्राणही क्षणात ।

न उरलो मी माझ्यात
गुंतलो बघ मी तुझ्यात ।

काय ही जादु मोगर्यात
बहरला कसा तुझ्यामाझ्यात ।
Sanjay R.

” सुई आणी दोरा “


काय सांगु दुःख मी दादा
नशीबाचा आहे हा फेरा ।

लावले जागोजागी ठिगळं
घेउन सुई अन् दोरा ।

नको तानुस तु जास्त
होइल उघडा सारा पसारा ।

नाही सरणार दुःख माझी
नियतीचा हाच इशारा ।

काळ्या अंधारात शोधतो मी
माझ्या मनातला तारा ।

देवा उगवतीच्या सुर्या संगे
होवु दे जिवनात प्रकाश सारा ।
Sanjay R.

” मोगरा फुलला “


मोगरा फुलला
गंधात भुलला ।
केसात गजरा
बेधुंद बहरला ।
सुगंधात श्वास
सर्वस्व हरपला ।
प्रिये तुझ्यात
जिव गुंतला ।
Sanjay R.

” पाण्यासाठी वणवण “


उन्हा तान्हात निघाले सारे
पाण्यासाठी वणवण ।
उन झोंबतय अंगाला
जळताहेत किती पायपण ।
पाणी पाणी जिव झाला
सरला आता थेंबपण ।
नद्या नाले विहीरी सारे
वाजताहेत कशे ठणठण ।
शोधु कुठे पाणी सांगा
नाही उरला अश्रुपण ।
Sanjay R.