” नकोच त्या आठवणी “

“नौका”

का जगणे असतो येक छळ
मग का मरणाने होते सुटका ।
आनंदात जिवन जगा
सहजतेन पार होइल नौका ।
sanjay R.

“नकोच त्या आठवणी”

नकोच त्या आठवणी
काढावी येक तर
असंख्य पुढ्यात येउन
मनात करतात घर
जिवनच नकोस होत
मनात दुंखाःची भर
sanjay R.

“मनातल दुखण”

काय वर्णावे
तुझे सौदर्य ।
डोळे दिपवणारे
तुझे लावण्य ।
बघत रहावस
खुप वाटल ।
नाही जमल मला
स्वतः ला तुझ्या
नेत्रात निरखण ।
नजरेला तुझ्या
नजय भिडवण ।
ओठांना तुझ्या
ओठांनी टिपण ।
राहुनच गेले
तुझा हातात
हात घेण ।
परत मेटीची
आशा जागवण ।
कुणास ठाउक
कळल का तुला
मनातल दुखण ।
आवडेल मला
परत परत भेटण ।
sanjay R.

“गाणे जिवनाचे”

साथ सोबत माझी तुला
नाही इतकी दुर ।
गाणे जिवनाचे सजवु
येक ताल नी येकच सुर ।
sanjay R.

” अथांग सागराचा शोधावा किनारा “

“दे झुगारुन बंध”

भाग्य आरशाचे
बघा किती ।
न्याहाळतो रोज
वेळा कीती ।

मनात स्वप्न तुझे
मी रचतो कीती ।
बघाया झलक तुझी
मी वेडा कीती ।

तुझ्याविना जगणे
सोसायचे कीती ।
मनातले हुंदके
रोकायचे कीती ।

दे झुगारुन बंध
करु नकोस क्षती
हात तुझा हाती दे
देउ जिवनाला गती
sanjay R.

“शोधावा किनारा”

तुझी आठवण जसा
भुतलावरचा पसारा
अथांग सागराचा
शोधावा किनारा ।

फुलुन जावा तारकांनी
आसमंत सारा
नभी दिसावा
येकटा ध्रुव तारा ।

कळीचा पाकऴयांना
मिळता इशारा
सुगंधीत व्हावा
मनीचा पिसारा ।

निळे काळे नभ आणी
पावसाच्या धारा
चिंब भिजुनी
वेचाव्या गारा ।
sanjay R.

“अरमान”

बस प्यार ऐसाही है
रोने को जहान है
हसाने को नही कोयी
खोने काही अरमान है
sanjay R

” प्रेमाचा कण नी कण “

“प्रेमाचा कण नी कण”

मला कळल ग तुझ मन
मलाही वेचावासा वाटतो
दुर कुठेतरी पडलेला
प्रेमाचा कण नी कण
sanjay R.

“येत डोऴयात पाणी”

नकोच त्या आठवणी
नाही कुणाच कुणी
मन तुटल की
येत डोऴयात पाणी
sanjay R.

“चार ओळी”

चार ओळी
अपुऱया पडतील
तुटले मन तर
सारे रडतील
sanjay R.

“इन आखो मे देखो जरा”

जिंदगी खुशीयोभरा तोफा है ।
इतनी मायुस ना हो तुम ।
इन आखो मे देखो जरा ।
बस आपहीका इंतजार है ।
sanjay R.

” तुझ्यावीना जगणे आता “

” नजरच ढळत नाही “

तुझ्यकडे पाहील्यावर
नजरच ढळत नाही ।
मनाला अस काय होत
मलाही कळत नाही ।
sanjay R.

” तुझ्यावीना जगणे आता “

खुप समजावले मनाला
ऐकायला तयारच नाही
तुझ्यावीना जगणे आता
मलाही मंजुर नाही
sanjay R.

” ओढ ही अशी का “

तुझ्या माझ्या मनाची
ओढ ही अशी का ।
नाव ही या जिवनी
किनाऱयास लागेल का ।
sanjay R.

” किनारे सागराचे “

किनारे सागराचे
कधी न मिळणारे ।
पाणी सागराचे
येकच झालेले ।
sanjay R.

” मनाचा भडका “

उन्हाऴयाचा कडाका
मनाचा भडका
कुणी काही बोललं तर
सरळ जाउन धडका
नी धरुन त्याला सडका
बिचारा समोरचा
चेहरा करतो रडका
गर्मीचा प्रकोप बरका
sanjay R.

” येक धागा “

येक धागा
टोके दोन
येक ओढ
मने दोन
sanjay R.

” आईचा : आ म्हणजे आत्मा “

” आई “

माझ्या जन्मापुर्वीपासुन
आइ तु दुखः सोसत होती
साऱया वेदना दुर सारुन
फक्त माझ्यासाठीच हसत होती
sanjay R.

” तु आई “

प्रेमाच अथांग सागर तु आई
तुजविण मजला नको काही
उपकारांची तुझ्या परतफेड
मजकडुन याजन्मी होणे नाही
परत तुच हवी मजला
तुझ्या प्रेमाचा मी भुकेला
ग आई ।
sanjay R.

“$ आ म्हणजे आत्मा $”

आ म्हणजे आत्मा ।
आणी ई म्हणजे ईश्वर ।
म्हणजेच आत्म्याला ईश्वराशी
जोडणारी ती आई ।
माझ्या साठी स्वतःला
विसरणारी,
माझ्या वर आचार विचार
आणी सुसंस्कार
घडवण्यासाठी प्रयत्नांची
पराकाष्ठा करणारी ती
गुरुमुर्ती आई ।
मला घडवितांना स्वतःचे
अस्तीत्व विसरणारी ,
पण संस्कार सांभाळुन
आदर्श निर्माण करणारी
आदर्श मुर्ती ।
माझी आई ।
माझी प्रिय आई ।
आई तुजला शतवार साष्टांग दंडवत ।
Sanjay R.

” आईच प्रेम “

आईच प्रेम असेच असते
मिळाले नशीबान जितके
भोगले आम्ही तीतके
आता बांधुन ती शिदोरी
आयुश्यभर जपायचे असते
नसेल ती जवळ आमच्या
छत्र पाठीशी नेहमीच असते
sanjay R.

“मीही आता खुप करतोय”

आईच्या प्रेमाचे मोल नाही
सहलेल्या वेदनांचे माप नाही
सारे तीने माझ्यासाठीच केले
पण स्वतःसाठी काहीच नाही
मीही आता खुप करतोय
पण तिच्यासाठी काहीच नाही
Sanjay R.

” तुलाच का ग विसरलो “

आई का ग तु माझ्यावर
इतके प्रेम करतेस ।
माझे जन्मापासून सारेकाही
आवडीने तु करतेस ।।
करता करता माझे सारे
स्वतःला तु विसरलीस ।
मी मात्र असा स्वार्थी
तुलाच का ग विसरलो ।।
Sanjay R.

” जिवनगाणे “

“गोष्टी विकासाच्या”

गोष्टी आमच्या
विकासाच्या ।
देशाला उंच
घेउन जाण्याच्या ।
वाट्टेल ते करुन

जिवन तुमचे
सुधारण्याच्या ।
कराल खरेदी
महाग वस्तु ।
सोबतीला बसाल
अमीरांच्या ।
sanjay R.

“दे मजसी तु”

गुंतले आता
श्वासात श्वास ।
नको आता मजला
निव्वळ मनाचे
पोकळ आभास ।

चल घेउनी मज
सोबतीला तुझ्या
बनवुनी खास ।
आतुर मन माझे
दे मजसी तु
तुझाच सहवास ।
sanjay R.See More

“नवजिवन”
प्रत्येक श्वास तुझा
भरतो ह्रुदयात
येक नवजिवन ।
अंतरात कोरलेला
प्रत्येक क्षण

आठवणीत तुझ्या
आजीवन ।
sanjay R.

“हसणे रडणे”

हसणे रडणे
मनाच्या दोन बाजु
येक देयी आल्हाद
अन दुसरे औदास्य
हव काय ते तुम्हा
तुम्हीच आता ठरवा
sanjay R.

“थी अकल जब”

बट रही थी अकल जब
गये कहा थे आप सब
थी पडी वही बादाम
देकर उसे गये भगवान
चाहे अगर अकल इंसान
खाये अब ठोकर या बादाम
sanjay R.

“हम छोटे बच्चे”

जब हम छोटे बच्चे थे ।
जोर जोर से रोते थे ।
अब हम बडे हो गये है ।
मन ही मन खुब रोते है ।
हसता चेहरा लोगोंको

दिखाते है ।
अपने आपको युही छिपाते है ।
sanjay R.

“स्वार”

शुभ्र घोड्यावरी
होउनी स्वार
अवतरलो धरतीवरी
कर्म काळे बघुनी
जगतो आशेवरी
sanjay R.

“घाव भरेना”

दुखी मनाची
असह्य वेदना
जपली ह्रदयी
कुणा कळेणा
शब्द ओठातुन

गोड वदेना
नेत्री आसवांचे
पुर सरेना
घाव मनाचे
का भरेना
sanjay R.

“जिवनगाणे”
गाण कोकीळेचे जिवनगाणे
मधेच तुझे सोडुन जाणे
परत तुज आठवन येणे
अस्थीर मन तुझे तुच जाणे
sanjay R.

” स्वर भावबंधांचे “

“श्वास”

ह्रदय दिलेस तु आज मज
त्यात भरील मी श्वास रोज
येक झाले प्राण आपुले
वेगळे करील फक्त यमराज
sanjay R.

“गुण आणी गाण”

गुण आणी गाण
आहेत वेग वेगळे
गुण तुझे नी
गाण माझे
आहे किती आगळे

मन मनास जाणतो
इतरांस ते ना कळे
sanjay R.

“प्रेम माझे”

नाही प्रेम माझे दान
नको करुस तु अवमान
हर्षीत होइल मन माझे
सांग गाउ कशे गुण गाण
sanjay R.

“स्वर भावबंधांचे”

वाचुनी नेत्री तुझ्या
गीत भावनांचे
मनी जपेन मी
स्वर भावबंधांचे
जाणतो ग मी
मोल आसवांचे
sanjay R.

“गुपीत”

भाव तुझ्या मनीचे
डोऴयातुन कळले
गुपीत तुझे माझ्या
ह्रदयात जुळले
sanjay R.

“तनहायी”

रुके रहो अब
साँस पुरी लेकर
खत्म होगी तनहायी
उनके आनेपर
sanjay R.

“कण बहरला”

ओढीने तुझ्या
निसर्ग आसुसला
भेटीने तुझ्या
प्रत्यक कण बहरला
sanjay R.

“मागणी”

मन माझे तुझे
अन तुझे माझे
झाले ग सजणी ।
देवा आता माझी
नाही तुझ्याकडे
कशाची मागणी ।
sanjay R.

“गजानना गणराया”

गजानना गणराया
हर्ष लाभु दे आम्हा
सारुनी दुखः सारी ।
प्रार्थना येकची आमची
मागतो विश्व शांती
आम्हा तुच तारी ।
sanjay R.

“लहानपण”

लहानपणची
गोष्टच न्यारी
चिडवा चिडवी
चालायची
तोँड वाकडे करुन

जिभ दाखवायची
चिडाचीडी झाली की
धुम ठोकायची
sanjay R.

” आम्ही दरबारी “

“आम्ही दरबारी”

ओरडलो कींचाळलो
तरी यैकतो कोण
बाँबने उडवले तरी
रडतो कोण ।
मला माझी
खुर्ची प्यारी ।
भोगायला आहे
तुमची तयारी ।
कोणीही करावी
देशावर स्वारी ।
दरबार आमचा
आम्ही दरबारी ।
बनलो आता
पक्के भ्रष्टाचारी ।
जनतेला फिरवु
दारोदारी ।
स्वतंत्र भारताचे
आम्ही पुढारी ।
sanjay R.

“वाद”

करतो आम्ही वाद
आणी ते दहशत वाद
प्रेमाची आमची साद
आणी ते करतात घात
अजुनही आम्हा कळले नाही
कुणाच्या हाती द्यायचा हात ।
जवाबदार कोण याला
नेत्रुत्व धर्म का जातपात ।
sanjay R.

“हम कहा है”

दुष्मनो की फोज
खडी हो गयी
हम कहा है ।
नोच नोच के
अधमरा कर दिया
हम कहा है ।
लाचार बेकार
भ्रष्टाचारी हम
हम कहा है ।
बाते है बडी
करते कुछ नही
हम कहा है ।
भुके नंगे हो जायेंगे
देश को बेच खायेंगे
हम कहा है ।
राज तुम्हारा है
सोये है सारे
हम कहा है ।
भुल गये कुर्बानी उनकी
अब कहो गांधी
हम कहा है ।
sanjay R.

“भीती”

बाळगली जर भीती
मुकतो आपण कीती
विचार सोडा अती
होणार नाही क्षती
sanjay R.

“नभात तुटता तारा”

“ह्रुदयाचे स्पंदन”

प्रतीबींब मी तुझे
मनात असे मांडले
ह्रुदयाचे स्पंदन आता
ओढीने तुझ्या वाढले
sanjay R.

“नभात तुटता तारा”

पात्र कथेचे ग आनंदी
स्वप्न सोबतीचे रचले
नभात तुटता तारा
मन दाहीदीशा विखुरले
sanjay R.

“आठवणीं”

आठवणींना ठेवता रचुन
ह्रुदयात ढिग झाला विशाल
मनाच्या अंधारात शोधु कुठे
विझायला आली पेटती मशाल
sanjay R.

“गुलाम”

माणुस सवयीचा गुलाम
जिवनात बदल येक सलाम
sanjay R.

“अजनबी”

भरी पडी है यहा
मैफील अजनबीयोसे ।
बस दील करता है
मिलने को अपनोसे ।
sanjay R.

” रात्र अमावसेची “

रात्र अमावसेची

काळोखी अंधारी
रात्र अमावसेची
गाठ तुझी माझी
सोबत चांदणीची

मंद मंद निशीगंध
वारा बेचैन बेधुंद
येक लय श्वासांची
मन आनंदी आनंद

sanjay R.

आठवण

सोबतीच्या वाटे
नाही सलणार काटे
आठवणींचा सागर
ह्रुदयात दाटे
sanjay R.

धुंदी झोपेची

धुंदी झोपेची
आठवण रात्रीची ।

व्यथा कुणाची
अस्वस्थ मनाची ।
sanjay R.

” श्रद्धांजली “

श्रद्धांजली

हम रहते है जहा
राज मुर्दोका है यहा ।
जायेंगे भी तो कहा
बनकर मुर्दे जिते यहा ।
sanjay R.

प्रतीमा नेत्याची

प्रतीमा नेत्याची
स्लच्छ सेवाभावाची ।
करुन बसले आता
भुमिका विदुशकाची ।।
निर्मय झाले आता
तमा उरली नाही
लोक लज्जेची ।।
कराया यती सेवा
खाण्या सँपुर्ण मेवा ।
पोखरताहेत देशा
करणी उंदराची देवा ।।
घालवा रे कूणीतरी
उपटुन टाका आता ।
बेशरम खुप वाढलाय
लढा संग्राम आता ।।
sanjay R.

गेली चिमुकली

गेली चिमुकली
हिसकाउन नेले
यिवाच्च्यांनी ।
अपेक्षा आम्हा
कडक शिक्षेची
त्या नराधमांना ।
तरच जरब बसेल
इतर त्यांच्या
राक्षसी सोबत्यांना ।
sanjay R.