” वाट पावसाची “

कीती रे बघायची वाट तुझी
कासेवीस होतो जीव आता ।
सार्यांनाच लागली आस तुझी
भिजउनी शांत कर मन आता ।
Sanjay R.

image

फुलांनी करु या स्वागत
तुझ्या माझ्या मैत्रीचे ।
खुप बरस रे पावसा
काम नाही आता छत्रीचे ।
Sanjay R.

image

“नको धाडु रे आम्हा व्रुद्धाश्रमी “

” सवय “

नियम तर आहेत सारे ।
पालन त्यांचे होत नाही ।
सवयच अशी जडली ।
शिक्षेच मुळीच भय नाही ।           
Sanjay R.

image

” नको रे धाडु तु आम्हा व्रुद्धाश्रमी ”

नको रे धाडु तु आम्हा व्रुद्धाश्रमी 
माया का दीली तुज आम्ही कमी ।

आहेस तु आमच्या पोटचा गोळा 
विचार कसा आला असला खुळा ।

कीती रात्री जागल्या आमही त्या काळ्या 
बाबांची कष्ट कसा विसरलास रे बाळ्या ।

प्रेमळ तुझ मन का झाल इतक कठोर 
थकलो रे आम्ही आता नको होउ निष्ठुर ।

मोठा तु झालास आणी खुप हो मोठा 
नशीबच खोट आमच पैसाही खोटा ।
Sanjay R.

image

” मीस “

मुलं मोठ्यांना कीती मीस करतात ।
थोड दुर होताच खुप रडतात ।
मोठी होताच मात्र स्वता:च दुर होतात ।
आईबाबांना आपल्या त्रास देउन रडवतात ।
Sanjay R.  

” आभाळ गरजले “

देउनी जन्म त्यांना
अभागी झालो स्वता: ।
फुलवला जन्म त्यांचा
मरण देताहेत आता ।
sanjay R.     

कर्म धर्म संयोगाने
शिकलो आम्ही
जिवनाचा मर्म ।
क्रुतीत आणता आणता
मात्र किती कसे
झालो आम्ही बेशर्म । 
sanjay R.

आभाळ गरजले 
विज कडाडली ।
कायरे पावसा 
चिंता कीती तु 
आम्हा लावीली  ।
गरीब श्रीमंत 
व्याकळ झाले  ।
तुजवीण जिवन
कैसे चाले ।
Sanjay R. 

image

” चला जाउ पंढरीला “

चला जाउ पंढरीला
विठोबाच्या दर्शनाला ।
घोश करु या नामाचा
टाळ म्रुदंग संगतीला ।
झंडे पताके घेउ हाती
हाक देउ चंद्रभागेला ।
हरपली आता तहान भुक
हरी माझा मदतीला ।
विसावत नाही पाय
उचलुन धरीले पालखीला ।
जय जय विठ्ठल
श्री हरी विठ्ठल ।
विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल ।
Sanjay R.

कमरेवरी ठेउनी हात
वाट पाहतो विठु माझा ।
वारीसंगे निघालो आता
आनंद कुठे ठेउ माझा ।
Sanjay R.

image

” मन नाखुश “

मनाचा मनावर नाही अंकुश
ब्रम्हांड फिरेल तरीही नाखुश ।
झुरेल थकेल होइल क्रुश
जुळले तरच होइल खुश ।
Sanjay R.

image

क्या कितना नसीब पाया हमने  कुछ सोचो तो आप सामने होती है । खो जाते है यादोमे कभी तो  यादे अक्सर आपकी होती है । Sanjay R.  ।

image

” ओठ आमचे “

काहींनी खाउन गोबर केले
रिकाम्या वाट्या रिक्कामे प्याले ।
रंगित पोष्टर खुप रंगवले
सुंदर फोटो त्यावर चिपकवले  ।
झाले गेले नशीबी आले
ओठ आमचेच कोरडे झाले ।
Sanjay R.

image

” पावसाच्या धारा “

रीमझीम रीमझीम
पावसाच्या धारा ।
संगतीला आहे
थंड थंड वारा ।
काळ्या कुट्ट ढगांनी
व्यापला आसमंत सारा ।
त्रुप्त त्रुप्त होतय बघा
विशाल तापलेली धरा ।
भिजुन घेउ चिंबचिंब
चला पावसात जरा ।
नाचत मुरडत फुलुन जाइल
निसर्गाचा हा पसारा ।
Sanjay R.

image

” सुख “

बांधीला महाल मोठा
खरच का माणसा
सुखी तु जाहला ।
कष्टान सवारली झोपडी
स्वप्न त्याची बघा
खरेच पुरी जाहली ।
Sanjay R. 

याद तो हम आपको
हर लमहा करते है ।
बाते कितनीभी करे आपसे
तनहा ही लगते है ।
Sanjay R.

image

” कुछ तो नाम दो “

दोस्त हमारे ऐसे
शादीशुदा जो हुवे
वो खो गये ।
बचे थे जितने बाकी
वोभी तो सो गये ।
हमेहो अब निंद नही आती
क्ख्वाब हमारे कौन ले गये ।
Sanjay R.

छुना तो हम भी चाहते है
मगर आपके दिलको ।
कब तक दबाये रक्खे
हम अपने इष्कको ।
बढ रही बेकरारी अब
कुछ तो नाम दो
हमारी आशिकीको ।
Sanjay R.

image

” बंदीस्त काटेरी कुंपणात मी “

पत्नीचा आदेश
आणी पती होतो प्रगट ।
होइ पालन आदेशाचे
मग फेरी होइल कशी उलट ।
Sanjay R.

कसा कीती रे तु
छळणार मला ।
मनाची व्यथा कशी
कळणार तुला ।
बंदीस्त काटेरी
कुंपणात मी ।
आसव पुसायचे
सांगु कुणाला ।
Sanjay R.

No hi
No bye
Thoes who try
I do reply ……..
No why
No tie
Just observe
No where sky …..
Every thing here
Hi-Fi Hi-Fi……
Sanjay R.

मैत्री वर तर सारेच बोलतात ।
लिहायच म्हटल तर छान लिहीतात ।
करायच म्हटल तर मात्र सारे
एक पाय पुढ घेउन माग सरतात ।
अशीच असावी कदाचीत मैत्री
थोड दुखावताच खुप रागावतात ।
Sanjay R.

वैतागलो आता उन्हाला
येउदे आता पावसाला ।
घामाच्या धारांत पुर्ण भिजलो ।
सुर्याच्या वणव्यात खुप शिजलो  ।
स्वप्नात पावसाला घेउन निजलो
ढगांच्या गर्दीत सुर्यच विसरलो ।
सर पावसाची बघा घेउन आलो
धरेला घेउन चिंब भीजालो ।
Sanjay R.

image

” खिशाला भार “

दागिन्यंची हौस तुझी
भारी पडते खिशाला ।
चोरांचे बरे आहे
धुउन काढतात घराला ।
पैसा पैसा जोडुन मी
हट्ट तुझा पुरविला ।
क्षणात कफल्लक झालो
दोष देउ कुणाला ।
Sanjay R.

ना करते हम वफा
ना रहते है खफा  ।
खातीर आपके हम
ले आये इक
प्यारभरा तोहफा ।
Sanjay R.

image

image

” निसर्गाची हौस “

काल होता वर्षाचा
सगळ्यात गरम दिवस ।
पावसासाठी करु आता
मिळुन सारे नवस ।
तापलेल्या धरेला आता
त्रुप्त करेल पाउस ।
हिरवी चादर ओढुन बघा
फुलेल निसर्गाची हौस ।
Sanjay R.

image

” किनारा “

आप ऐसे दोस्त हमारे
समंदरके बस दो किनारे ।
इक ओर हो बस हम
और दुसरी ओर चांद तारे ।
Sanjay R.

सार्थ केलास तु जन्म वीरा ।
लाभला आम्हा तुज जैसा हीरा ।
लढलास शत्रुशी देउन काळजासी चिरा । सलाम आमुचा तुज शुर विरा । 
Sanjay R.

image

” जिवनाची वाट “

गोड आंबट चविची
असतात ना  संत्र ।
जिवनातही लागु होइ
असाच एक मंत्र ।
सुख आणी दुखिःचे
अनुभवायचे एक तंत्र ।
Sanjay R.

काट्या कुट्यतुन जाइ एक वाट
तिथे असे भरले दुखाःचे ताट ।
कोमळ सुगंधी मनमोहक फुलांची वाट
भरभरुन वाहे तेथे सर्व सुखाचे पाट ।
दुखाःतही  सुख लाभे अशीही एक वाट
सुगंधीत होइ जिवन असा तिथला थाट ।
Sanjay R.

दौंश करी कठोर काटा
फुलांच्या कोमल वाटा ।
जाणु या अर्थ यातुनी
जिवनाच्या या दोन वाटा ।
Sanjay R.

कोमळ फुलांची वाट धरायची
परीक्रमा जिवनाची पुर्ण करायची ।
सुख दुखाःची हंडी पुर्ण भरायची
मुक्त ता त्यातुन नाही कुणाची ।
Sanjay R.

image

” जिवन मंत्र “

तोंड बंद करा
आणी घ्या श्वास ।
इतका छोटा नको
लांब घ्या थोडा खास ।
शरीरातील विकारांचा
नक्की होइल र् हास ।
शांत अशी झोप येयील
स्वप्नांचेही जातील भास ।
जिवन मंत्र योगाचा हा
दिर्घायुशी करील खास ।
Sanjay R.

image