नव वर्षाच्या शुभेच्छा

सरू देना हेही वर्ष
मीही हरणार नाही ।
राहिलेले सारेच मी
असे सोडणार नाही ।
नव वर्ष हे सुखाचे
समृद्ध होणार आहे ।
आशा आकांक्षा साऱ्या
पूर्ण करणार आहे ।

” Happy New Year “
             2023

सरले वर्ष हे आता

सरले वर्ष हे आता
नववर्षाचे आगमन ।
आठवतात मज
जुने सारेच क्षण ।

युद्धाची होती काळजी
भयभीत होते मन ।
युक्रेन झाले खंडार
मिसाईल गाजवी रण ।

वर्चस्वाची ही लढाई
प्रत्यकाचा वेगळा प्रण ।
जिवितांची काळजी कुणा
आयुष्यभर पोसू व्रण ।

नव वर्षाचा नवा डाव
भरेल धुराने का गगन ।
माणुसकीच नाही कुठे
कोण सांगा कसा जगन ।
Sanjay R.

मंजुलिका

अनामिका नव्हे ती
होती मंजुलिका
भूत बनून आली जेव्हा
झाली अंजुलिका

डोक्यावर बांधली शेंडी
कपाळावर टीका ।
प्रेमापायी तिच्या कसा
पागल झाला मूका ।

भुताटकीच्या कथा बघा
वाटतो किती धोका ।
मनाचाच खेळ सारा
असतात साऱ्या फोका ।
Sanjay R.

उघडुन डोळे नीट बघा

उघडुन डोळे नीट बघा
कोण इथे तुमचा सखा ।
जात फसवी माणसांची
कधीही देतील तेच धोका ।

दूर जरासे ठेवा काढून
धोकेबाजांना आधी रोका ।
देऊ नका हो एकही त्यांना
फसवेगिरीचा असा मोका ।

शब्दांमध्ये ही किंमत असते
वेळीच त्यांना जरा टोका ।
जमत नसेल तर बघा जरा
कीड लागलेले उपटून फेका ।
Sanjay R.

नको वळून पाहू

मागे वळून नको पाहू
आहे तो तर भूतकाळ
वर्तमान आहे जगायचा
भविष्य उद्याची सकाळ

काल गेला आज आला
आहे उद्या तर येणारच ।
नाही कुणास काळजी
जे व्हायचे ते होणारच ।
Sanjay R.

नव वर्षाची चाहूल

नव वर्षाची ही चाहूल
सरणार जुने नवे येणार ।
गत वर्षीच्या आठवणी
भविष्याला देई आधार ।
आनंद उत्सव करू साजरा
करू भूतकाळाला सार ।
नवावर्षाच्या नव्या आशा
स्वप्न मनातले करू साकार ।
Sanjay R.

परी

छोटीशी ऐक परी
सुंदर ती किती
नव्हती तिला कुणाची
काहीच हो भीती ।

भ्रमण करायची स्वर्गात
यायची पृथ्वीवर कधी ।
वाटेवर तिच्या मधेच
पडायची अमृताची नदी ।

पाणी पिताच कोणी
अमर तो व्हायचा ।
सरळ मग परी संगे
स्वर्गातच  जायचा ।

दुष्ट जेव्हा प्यायचे पाणी
नरकात पोचायचा ।
हाल अपेष्टा शिक्षा
आयुष्यभर भोगायचा ।

होऊ नका हो दुष्ट
परी होईल रुष्ट ।
स्वर्गात जाण्यासाठी
तुम्ही करू थोडे कष्ट ।
Sanjay R.

झिम्मा फुगडी

आनंदाचा उत्सव आला
हसू खेळू या चला चला ।
झिम्मा फुगडी खेळू चला
माळून गजरा मिरवू चला ।
नवी कोरी ही साडी हिरवी
पदरावरती ही नक्षी माला ।
नटून थटून आल्या सखी
चला घेऊ या उंच झुला ।
Sanjay R.

झिम्मा

खेळू चला आज झिम्मा
नका करू तुम्ही हम्मा ।

जुने सारे खेळ झाले पार
घेतला मोबाईलचा आधार ।

मोबाईल मधेच बघतात सारे
पागल व्हाल हो नाही ते बरे ।

नजर तुमची होईल कमी
पाठीच्या आजाराची आहे हमी ।

जरा सोडा ना आता मोबाईल
झिम्मा खेळण्यात वेळही जाईल ।
Sanjay R.

शौर्य गाथा

नेताजी सुखदेव भगतसिंग
या अनेक वीरांच्या गाथा ।
दिले त्यांनी बलिदान आपले
नाही ती हो साधी कथा ।

हिंदवी स्वराज्य ज्यांनी स्थापले
ते शिवराय मुघलांशी लढले ।
शूर वीर ती झाशीची राणी
गांधी नेहरू ही इथेच घडले  ।

इतिहास जाणतो शौर्य तयांचे
त्या साऱ्यांना नमन आमचे ।
व्यर्थ नाही जाणार बलिदान
रक्षण करू या भारत भू चे ।
Sanjay R.

उत्सव

सरले उत्सव सारे
जगतो वास्तव इथे ।
अंतिम यात्राच बाकी
कळेना जायचे कुठे ।

दूर नीरव शांतता
गर्दीत मी उभा इथे ।
मार्ग सोपा की कठीण
कळेना जायचे कुठे ।

सत्य म्हणू की भ्रम तो
नाही कोणीच का तिथे ।
आत्मा अशांत वाटतो
कळेना जायचे कुठे ।

सोडून जीव मी आलो
भ्रमण नाही सरले ।
मृत्यू पुढे नी मी मागे
कळेना जायचे कुठे  ।
Sanjay R.

शौर्य गाथा

वीरांच्या शौर्याची गाथा
असेल जरी ती कथा ।

गुण गान त्यांचे करावे
गीत स्वातंत्र्याचे गावे ।

देश भक्तीचा हा वसा
प्राणाहून प्रिय जसा ।

अभिमान मनी हवा
जसा देश जुना नवा ।
Sanjay R.

नकळत मनात तू

नकळत मनात तू
घर करून गेली ।
विसरलो मलाच मी
तहान भूकही नेली ।

कधी कुठे पहिले तुला
नजरा नजर झाली ।
निघेना मनातून आता
मनाची तू राणी झाली ।

शोधतो तुलाच आता
रस्ता असला जरी खाली ।
विचार सदा असतो तुझा
नेत्रांची झोपही उडाली ।

परत येकदा वाटते बघावी
गालावरची तुझ्या लाली ।
चाहूल तुझी मी घेतो आणि
होतात श्वासही वर खाली ।
Sanjay R.

रंग मेंदीचा असा

रंग मेंदीचा असा
झाला गर्द कसा ।
प्रेमाचे ते प्रतिक
आहे घेतला वसा ।

रंग निघणार नाही
पक्का तो जसा ।
विश्वास हा माझा
आहे प्रेमात तसा ।

आनंद आहे प्रेमात
जरा थोडे तर हसा ।
नको काळजी आता
सुंदर तुम्हीही दिसा ।
Sanjay R.

रंग मेंदीचा

गर्द हा रंग मेंदीचा
हातावर खुलला ।
ओठावरच्या हास्याने
चेहराही फुलला ।

डोळे झाले बोलके
आनंदही झुलला ।
रंग गुलाबी कसा
सर्वस्वच भुलला ।
Sanjay R.

इतिहास जमा

काल जे होते
झाले इतिहास जमा ।
उद्या जे येईल
त्याची नाही तमा ।

दुखणे असते तेच
सांगू मी काय तुम्हा ।
रोज एक नवा दिवस
विचारतो कोण आम्हा ।
Sanjay R.

भावना

कुठे असते भावना
तिला भेटायचं मला ।
सरली म्हणतात सारे
दिसली का तुला ।

नको जाऊस आहारी
असते ती भारी ।
तुटली येकदा की
लागते जिव्हारी ।

स्वरात तिच्या हो
का ते कळत नाही ।
नकार देऊनही
होकार टाळत नाही ।
Sanjay R.

नको मज इतिहास

जगतो मी वर्तमान
नको मज इतिहास ।
भविष्याची नाही चिंता
आज घेतो तोच श्वास ।

जगण्यासाठी चाले सारे
निष्फळ होतात प्रयास ।
जगण्यापुढे नाही काही
पोटासाठी सारे ध्यास ।

बघतो रात्री स्वप्न एकच
होतो सुखाचा आभास ।
दिवस ऐक येईल बरा
आहे मनात विश्वास ।
Sanjay R.