” रात्र “

अंधार होताच रात्रीचा
लागतात इथे पहारे ।
एका चंद्रासाठी जागती
रात्रभर अगणित सितारे ।

झाडांची मग चाले कुजबुज
सळसळ वाहती वारे ।
रातराणीचा उठता दरवळ
होई बेधुंद अंगण सारे ।

मधेच काजवा चमचम करता
गगनात हसती तारे ।
उधाण येते आकाशाला
काय कुणाचे इशारे ।
Sanjay R.

” देव देवायचा देव “

देव देवायचा देव
येई मानसाले चेव ।
मानुस मने त्याले
सुखी मले ठेव ।

लय करिन मी पापं
नाही मले मंग भेव ।
संग माया तू हाये
महा वाला रे देव ।

देव देवायचा देव
म्होरं चार आने ठेव ।
सांग गाऱ्हाणं त्याले
निवद म्हना तू जेव ।

लागते मले लय
भरू दे माहा पेव ।
किरपा मायावर कर
हायेस ना रे तू देव ।

करू नको कोप कंदी
मले सुखी तू बापा ठेव ।
सांभायजो मले देवा
बुची नारयाची तू ठेव ।
Sanjay R

” याद “

अक्सर तुम मुझे
याद आती हो
पलको को मेरे
खूब भाती हो
धडकती सास जब
तुम हो जाती हो ।
कानोमे कुछ मेरे
गुनगुनाती हो ।
पास हो तुम तो
दिलमे समा जाती हो ।
सच कहू तुमको
तुम याद बहोत आती हो ।
Sanjay R.

” गार गार वारा “

होतोय थंड आता
सूर्याचा पारा
पहाटेला असतो
गार गार वारा
रात्र काळोखी
चमचमता तारा
सूर्य किरणांनी नटतो
आसमंत सारा
फुलून मोगरा
करतो इशारा
दरवळतो सुगंध
खुलतो पिसारा
Sanjay R.

cold

” निघायचं का प्रवासाला “

बसून बसून जाणवतो थकवा
शीण आला दिमाखाला ।
विचारांचं जाळं मोठं किती
लागतं काय त्यात गुरफटायला ।

भूतकाळाच्या आठवणी अनेक
लागतो कधी उलगडायला ।
त्यातच मग गुंफून घेतो
नसतं कोणी सोडवायला ।

दिवसा मागून दिवस जातात
वेळच नसतो जगायला ।
दिवस अंताचा येऊन ठेपतो
जातो कसा मग मरायला ।

Sanjay R.

anant

” बळी कुठला हो राजा “

बळी सांगा आता कुठला राजा
भोगतोय बिचारा कसली सजा ।

सरकारही लुटत आहे त्यासी
व्यापारी मापारी करताहेत मजा ।

फेकतात पैसे किती घ्यायला पिझा
शेतकऱ्याच्या मालाला भाव खुजा ।

फटका संसार त्याचा काय कसली माजा
लटकतो फासावर पाहून कर्जाचा बोजा ।
Sanjay R.

” दिवाळीचे दिवस चार “

दिवाळीचे दिवस चार
तुडुंब भरला बाजार ।
पैसे पैसा एकच विचार
फाटक्या खिशाला लागली धार ।
चिवडा लाडू फटाके अनार
नवीन साडी आणि विजार ।
दग दग सारी थकलो फार
उचलत नाही आता भार ।
धड धड फुटले फटाके चार
सरली दिवाळी नैय्या पार ।
एकत्र आला सारा परिवार
आनंदात न्हालो हाच सार ।
Sanjay R.

” आनंद दिवाळीचा “

दिवाळी सण आनंदाचा
अंगणात उत्सव दिव्याचा
उधळायचा रंग रांगोळीचा
झगमगाट सगळा माळांचा

दिवाळी सण आनंदाचा
वस्तू नवीन खरेदीचा
घर सुशोभित करायचा
सुगंध थोडा वाटायचा

दिवाळी सण आनंदाचा
कपडे घालून नवीन मिरवायचा
दाग दागिन्यांनी नटायचा
घ्यायचा आस्वाद फराळाचा

दिवाळी सण आनंदाचा
पुजन लक्ष्मीचे करायचा
शुभेच्छा देऊन आनंद जपायचा
जीवनात उत्साह भरायचा
Sanjay R.

diya

” श्वास कसा घ्यायचा “

जिकडे तिकडे धुरांचे लोट
श्वास घ्यायचा, कसा ते सांगा
पेट्रोल डिझेलचे वाढलेत भाव
तरीही पंपावर मोठमोठ्या रांगा

धुरच धूर केला जिकडे तिकडे
झाला आहे आता आयुष्याचा पंगा
गाडीत टाकून स्वस्त रॉकेल
निसर्गाशी करताहेत किती हो दंगा

ढीग कचऱ्याचे दिले पेटवून सारे
तांडव धुराचा सुरु आहे सारा
एक एक श्वास जीव घेतोय आता
माणूसच माणसावर करत आहे मारा
Sanjay R.

polution