” स्वप्नाची दुनीया “

स्वप्न दुनियेत
अजबच घडले ।
रोज स्वप्नांचे
व्यसनच जडले ।
कधी मधी होते
आकाशाची सैर ।
आणी कधी कधी
तर प्रृथ्वीचा फेर ।
कधी उठवायला
येते अप्सरा ।
कधी अवतरतो
राक्षस भराभरा ।
कधी हळुच
गालात हसतो ।
नाहीतर डोळ्यात
आसु दिसतो ।
स्वप्नांची ती
दुनीया न्यारी ।
मन हलके
देह भारी ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” वणवा “

गुण गुण गुणीत
गुण गुण गुणीत
काय तुझ्या मनात
सांग माझ्या कानात ।
नाही पाणी तळ्यात
सुकली आसवं उन्हात ।
पटला वणवा वनात
सरले सारे क्षणात ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” काळोख “

अवतरला चंद्र नभात
चमचमती चांदण्या अंगणात ।
मधेच सळसळ पानांची
का धडधडते ह्रुदय काळोखात ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” सागर किनारा “

अथांग सागर
आणी त्याच्या लाटा ।
धाव किनारी
नाहीत तिथे वाटा ।
शोधतात अंत
परत जाता जाता ।
सुटतात खुणा
नाही कुणी विधाता ।
खेळ भरती ओहटीचा
चाले समुद्री साता ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” पीहु पीहु “

बात दिलकी
मै तुझसे कहु ।
क्या मै तेरे
दिलमे रहु ।
कह दे मुझको
क्या तुझे चाहु ।
माॅ को उसकी
दे दु बहु ।
होगी क्या तु
मेरी पीहु ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” वादळ नभांचे “

होउन वार्यावर स्वार
उडविण्या म्रुगाचा बहार
देण्या आनंदाचे तुषार
रुजविण्या नवीन अंकुर
निघाले लांबुन फार
वादळ नभांचे काळेशार ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” बालपण “

खुप आठवतं
मज ते बालपण
नाचायचं बागडायचं
करुन काहीपण ।
कधी मस्ती धींगा
कधी चालायचा दंगा ।
भांडण मारामारी
मुद्दाम घ्यायचा पंगा ।
नव्हती कशाची चिंता
उगाच करायचा गुंता ।
झेलायचा आईचा मार
डोळे पुसुन व्हायचे पसार ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” जिवन तंत्र “

हाडाचे वैरीही
कधी होतात मीत्र ।
अजब आहे या
जिवनाचे तंत्र ।

जन्मापासुन झेलायचे
एक एक सत्र ।
रोज एक अभंग
रोज एक मंत्र ।

आनंद असो वा दुख:
  विचारात चरीत्र ।
चेहर्यावर थोडे हास्य
अंतरात गोंधळ मात्र ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” बोलव ढगांना “

संपव रे देवा
उन्हाच्या झळा ।
राग सुर्याचा
कोरडा गळा ।
निघताच बाहेर
नुसते पळा पळा ।
दुष्काळ पाण्याचा
जिवाचा कळवळा ।
सुकली झाडं
उडतो पाचोळा ।
बोलव ढगांना
सुरु कर पावसाळा ।
Sanjay R.

लिहीतो काही बाही
असाच मी
मनानही आहे
तसाच मी ।
गडबड गोंधळ
वेंधळा मी
सदा असतो आपल्यात
तसाच मी ।
नाही विससरत तुला
तरी माझाच मी ।
Sanjay R.

image

” नवी सकाळ “

दिवसा मागुन जाता दिवस
बदलतं सारच मागचं ।
नाविन्याचा होतो जन्म
फुलुन जाते पुढचं ।
होताच वेळ शेवटाची
पुढ्यात यतो काळ ।
सुर्यासंगे होते परत
पुन्हा नवी सकाळ।
Sanjay R.

image

” छेडता तार “

छेडता हलकेच
ह्रुदयाची एक तार ।
घेइ आलाप
सुरांची बोले सतार ।
बहरला बघा
मनी नाद बहार ।
उठले हळुच अंतरी
सुमधुर  हुंकार ।
म्रुदंगाच्या थापेला
पैजणीची किनार ।
ढोलकीच्या नादाला
पावलांचा थरार ।
तुकोबाच्या अभंगाला
टाळ चापड्यांचा मार ।
संगीताची गोडी
थबकती कर्ण चार ।
मनात उठता लय
डोले अंगी विचार ।
Sanjay R.

image

” आलम “

दिलमे जब हो इश्क
हो मोहब्बत का आलम ।
ना हो आखोमे अश्क
बेवफाइ का सितम ।
हर दम एक हो गम
पर लगे दर्द कुछ कम ।
Sanjay R.

image

” काय तुझी अदा “

बघीतलं मी तुला
काय तुझ्या अदा ।
मनातलं सांगतो
झालो मी फीदा ।
साठवणीत तु
आठवतो सदा ।
Sanjay R.

कुणी काही बोलत नाही
कुणी काही चालत नाही
थंड गार पडला ग्रुप
अरे कुणीतरी वाजवा नगारे
उठा आता सारे पेटलाय धुप
Sanjay R.

image

” तकदीर “

निकलते जब साथ साथ
तकदीर लेकर  हम ।
देखते लोग तस्वीर जादा
और दिलको कम ।
जिंदगी हमारी है
भरा सागर उतने गम ।
किसीको न चिंता कोइ
बस निकलता हमारा दम ।
युही कटेगी जिंदगी
सुख हो या  दुख सोचो कम ।
आवो हसते हसते चले
रास्तोमे फुल जादा काटे नम ।
Sanjay R.

image

” माय मायेचा झरा “

माय माझी अशी
जसा मायेचा झरा ।
उलगडता बालपण
वाटा आईचा खरा ।

उठलो पडलो जरी
थोडाच मी रडलो ।
जपले मज आईने
सावलीत तीच्या घडलो ।

लोण्याहुन मउ ती
कधी कठोरही झाली ।
जिवनाचे देउन पाठ
मज चढविले महाली ।

आई रुणी गं मी तुझा
नाही होणार फेड जन्मात ।
होइन आनंदाची काठी मी
नको चिंता म्हातारपणात ।
Sanjay R.

image

” गीत अंगाई “

आई गाउन तु 
गीत अंगाई । 
केलेस  इतके
मोठे आम्हा ।। 

फेडण्या रुण 
जन्म हा अपुरा । 
हवी मज तुच 
आई पुन्हा पुन्हा  ।।
Sanjay R.

image

” देवा माणसांना दे माणुसकी “

देवा माणसांना
देरे माणुसकी ।
मनात फुलु दे
आपुलकी ।

खुप झाले
रे अविचार ।
नको आता
दुराचार ।

फुलु दे
सु विचार ।
मनात रुजु दे
सदा चार ।

जगा आणी
जगु द्या ।
मेल्या वरही
स्मरु द्या ।
Sanjay R.

image

” फुलली जिवन वेल “

जिवन वेलीला
धरला फुलोरा ।
प्रत्येक फुलाचा
गंधच  न्यारा ।

फुला फलांचा
काय तोरा ।
खेळ रंगांचा
विलक्षण सारा ।

एक एक क्षण
एक जिवन धारा ।
आनंदाच्या लाटा
मनाचा पिसारा ।

कधी असेल
वादळ वारा ।
कधी फुलतो
आकाशी तारा ।
Sanjay R.

image

” हिरवा मळा “

हिरवी झाडं पिवळा पाचोळा
शोधतो सावली सुगंघ वेगळा ।
दिवस रात्र लागला एकच चाळा
सांग मज तुझा का इतका लळा ।
थेंब थेंब पाण्यानं भिजला मळा
धरले दाणे बघा भरला खळा ।
Sanjay R.

image

” मैत्री कशी असावी “

काल बोलता बोलता सहज विषय निघाला मैत्री कशी असावी । मी म्हटलं क्रुष्ण सुदाम्या सारखी असावी । क्रुष्णाला आठवण यावी आणी सुदाम्याला उचकी लागावी ।
खरच अशीच असावी मैत्री ।
मी ई म्हणावं आणी मित्रानं री ओढावी । आपल्याला इच्छा व्हावी आणी मित्रानं ती पुर्ण करावी । दुखाःत दुखाःचा आणी सुखात सुखाचा वाटेकरी व्हावा । मनात नेहमी ओलावा असावा ।राग द्वेश लोभ मोह मत्सर यांचा लवलेशही नसावा । मित्र असाच असावा । हसतांना तोही हसावा । रडतांना अश्रु व्हावा । असला मीत्र तर असाच असावा । नाही तर मित्रच नसावा ।
Sanjay R.

image