” मन आभाळ आभाळ “

मन आभाळ आभाळ
ढगांचा हा खेळ।
कोणी आहे मवाळ
कुणी आगीचा जंजाळ ।

मन जिंकायचे इथे
मिळे प्रेमाचे आयाळ ।
नका करु कुणा
शब्दांनी घायाळ ।

आपले होती सारे
वाणी असता मधाळ ।
नाही कुणाच्या हती
अंताचा तो काळ ।
Sanjay R.

प्रवासाला अंत
हा असतोच ।
मार्ग कितीही
आढ्या वेढ्याचा असो
कुठे तरी
तो संपतोच ।
अनुभव मात्र
प्रवासातले
असतिल जरी
सुखद वा कटु
कोपर्यात मनाच्या
मी जपतोच ।
Sanjay R.

शब्दांनीच शब्दांचा
काय अनर्थ केला ।
ह्रुदयी काय कुणाच्या
आडवा स्वार्थ आला ।
रचना रुपांकित होता
स्वरुपे परमार्थ जळाला ।
Sanjay R.

image

” माणुस हरवला “

वऴणा वऴणाच्या वाटेवर
पसरलेत छोटेमोठे खडे ।
सांभाळुन ठेवायच पाउल
उलगडेल आयुष्याचे कोडे ।
Sanjay R.

कोण जन्माला आला
कोण कसा वरती गेला ।
नका विचारु हो मला
अजुन हिशोब नाही केला ।

कोणी कुणा फसउन गेला
कोणी जगा हसउन गेला
जिवनात कसा तो जगला
नका विचारु हो मला ।

कधी झाला जगाचा कैवारी
कधी स्वता: बलात्कारी झाला
दयावान कधी निष्ठुर झाला
नका विचारु हो मला ।

कधी दुखा:ला सामोरा गेला
कधी कुणाचे सुख घेउन गेला
सुख दुखा:चा तो वाटेकरी झाला
नका विचारु हो मला ।

दिले ज्ञानाचे पाठ कधी त्यान
कधी विनाशी आतंकी तो झाला
व्रुत्ती राक्षसी दाखवुन गेला
नका विचारु हो मला ।

चांगला भला तो का असा झाला
स्वार्थी स्वार्थाला घेउन बुडाला
माणुसच माणसत्व विसरुन गेला
नका विचारु हो मला ।
Sanjay R.

माणसांच्या गर्दित
माणुस हरवला ।
आयुष्य गेल शोधण्यात
नाहिच गवसला ।
Sanjay R.

image

” आमचा वन्डे “

कितिक झाले
जिवनात या संडे ।
गिरवले बहुत
नवनविन फंडे ।
दाखवले कुणी
आम्हा त्यांचेच डंडे ।
बांधुन बसलो चुप
धागे दोरे गंडे ।
अजुनही प्रतिक्षा आम्हा
असेल आमचाच वंनडे ।
Sanjay R.

शब्दांना हवी
जोड शब्दांची ।
सोबतिला द्यावी
साथ विचारांची ।

सुख आणी दुख:
ह्रुदयातिल जाणिवाची ।
होते कविता मग
तुझ्या माझ्या स्वप्नांची ।
Sanjay R.

करुनी वंदन त्या शुर विरांचे
स्मरण करु या आज हुतात्म्यांचे ।
दिधले मिळउन स्वातंत्र्य आम्हा
देउनी बलिदान ज्यांनी जिवनाचे ।
Sanjay R.

” वारकरी “

येताना तुझी
बांधली होती मुठ ।
नको मागुस काही
माजेल मग लुट ।
Sanjay R.

देवा रे देवा विठ्ठला
आहे रे तुझीच ही माया ।
नामात तुझ्या दंग मी
मजवर तुझीच छाया ।
स्वता:चाच पडला विसर
ठेविला माथा तुझिया पाया ।
लोभ न उरला मज काही
दे मज बुद्धी भक्ती तुझी कराया ।
Sanjay R.

वारकरी आम्ही असु
आहोत भक्त पांडुरंगाचे ।
मार्ग भक्तीचा धरला
वाटे कल्याण व्हावे जगताचे ।
Sanjay R.

image

” तराणे “

संसार हा फाटका
करु कसा नेटका ।
माझ्या मनाचे गाणे
लुप्त झाले तराणे ।
Sanjay R.

घ्यावे लिहायला
चार ओळिंचे गाणे ।

शब्दांनिच शब्दांना
सजवायचे मनाने ।

नभात घेउन एक
उंच उंच भरारी ।

लुप्त झाले
सारे तराणे ।
Sanjay R.

image

“आल्या गारा “

हळु हळु वाढला वारा
हलला झाडांचा पसारा ।

थेंबांची होताच बरसात
सुरु झला थडथड मारा।

पळता भुइ थोडी झाली
धरेवरी जमल्या गारा ।

अंगण रस्ते फुलुन गेले
चहुओर कश्मिर झाले ।

निसर्गाची करणीच न्यारी
उलथुन आला हिमालय सारा ।

उभ्या पिकांचा विनाश झाला
बळिच्या डोळ्यात चमकला तारा ।
Sanjay R.

image

” आठवणी “

प्रगटतात शब्द
रुपानं कवितेच्या ।
शोधतात किनारा
भावना मनाच्या ।
कधी अल्याड
कधी पल्याड
गाठी असतात
आठवणिच्या ।
Sanjay R.

कधी सुखाची
कधी दुखा:ची
कविता असते
मनोगताची ।
हास्याविण
होइल कशी
ती जन्मोजन्मीची ।
Sanjay R.

यादोमे तु
मेरी ख्वाबोमे तु ।
तुही तु बसी
मेरी सासोमे तु ।
Sanjay Ronghe

जिवनात बघा
आहेत नवरंग
कधी सुखात दंग
कधी दुखाच्या संग ।
Sanjay R.

कविता घेते
काळजाचा ठाव ।
कधी आनंदाचे नाव
कधी दुखाःचे घाव ।
Sanjay R.

बघ थोड आकाशी
फुलला तिथे कल्पतरु ।
देउन पंखांना गती
क्षितिजाची वाट धरु ।
Sanjay R.

image

” सारी ही माया “

तुझे गित
माझी झंकार ।

माझे मित
तुझा होकार ।

नाही आकार
नाही विकार ।

हरवले क्षण
सारे निराकार ।
Sanjay R.

प्रभु तुझीच रे किमया
आहे सारी ही माया ।
विचारातच सारा
वेळ जातो वाया ।
Sanjay R.

शब्दांमधे असते ताकद
नजरेला का पडतो भ्रम ।
विचारांना अनेक वाटा
स्पर्श असावा सर्व प्रथम ।
Sanjay R.

image

” नारी शक्ती “

नारी शक्तीची किमया महान ।
करावा तितका कमीच सन्मान ।

ममता करुणा वात्सल्याची मुर्ती ती
कधी होइ ती शुर विर पराक्रमी महान ।

कितीक नावे घ्यावी इतिहासातील
थोरवी गाता उरी दाटे अभीमान ।

विसरताहोत आम्ही द्याया तिज सम्मान
आहे तीच अमुच्या प्रत्येक घराची शान ।
Sanjay R.

image