” पाणीच आधार “

उलटुन चालला
सीझन रेनी ।
लागली दृष्ट
टाकली कोणी ।

कोसळतो खुप
ते संकट मोठे ।
काही भागात
दर्शन खोटे ।

पुरात होतो
सारा विनाश ।
नाही तर कुठे
निरभ्र आकाश ।

जिवनाचे तर
पाणीच आधार ।
सरेल नाही तर
साराच भार ।
Sanjay R.

” एक विचार “

दुर दुर त्या आकाशात
ग्रह तार्यांच्या पल्याड
काय असेल बरं ।

इथेच खोल अंतरात
ह्रुदयाच्या कपाटात
मन असते का खरं ।

सतत धावतात विचार
नसतो कुठला आधार
देउन जातात प्रहार ।

मिटुन थोडे डोळे
शांत थोडं बसुन
घेइल मन आकार ।

स्वच्छ निरभ्र आकाशात
सुर्याच्या प्रकाशात
कळेल जिवनाचा सार ।

सुख दुखः सखे सोबती
जिवनाची एकच गती
उलगडलेला एक विचार ।
Sanjay R.

” पावसा तुला सलाम “

पावसा पावसा
नसला तु तर
सार्यांनाच फुटतो घाम ।

असाच थोडा
करत तु जा
मधे मधे मुक्काम ।

नदी नाले
भरुन थोडे
टाक घेउन आराम ।

पीक पाणी
झाडं झुडपं
फुलव निसर्ग तमाम ।

केलास ना तु
आता थोडासा मुक्काम
थांबलेत सगळे काम धाम ।

करु दे थोडी कामं
तोवर तुला
मिळेल छान आराम ।

असाच कधी मधी
जात येत रहा मग
सारेच करतील सलाम ।
Sanjay R.

“निळे काळे नभ “

निळे काळे ढग
आहेत आकाशात ।
मधेच कधी ते थोडा
पाउस पाडतात ।
थकले भागले की
विश्रांती घेतात ।
चिमन्या पाखरं मग
चिव चिव करतात ।
परत घरट्याला
धुम ठोकतात ।
थोडी थोडी माती
पाण्यात भिजवतात ।
पीक पाण्याचा
प्रश्न मिटवतात ।
म्हणुनच ढगांना
न भ ही म्हणतात ।
Sanjay R.

” आनंद “

तुआणी मी
एक अनोखा बंध ।
मोगर्याला जसा
असतो सुगंध ।

सोबतीला वारा
वाहतो थोडा मंद ।
मन घेतय झोका
चहुकडे आनंद ।

विचारांचा सागर
त्यात मन बेधुंद ।
शोधतो मी मलाच
लागला एकच छंद ।
Sanjay R.

” कमळ “

मन तुझं किती
आहे सुरेख निर्मऴ
भासतो मज जसा
गुलाबी कमळ ।

अथांग सागराचा
दिसेल कसा तळ ।
पावसाला नकोत
गगनी ढग विरळ ।

गच्च दाटुन यावं
निळं काळं आभाळ।
तृप्त होइल धरा आणी
होइल सुंदर सकाळ ।
Sanjay R.

” क्यु हम अकेले “

” कैसा ये बुढापा ”

आज क्यु हम अकेले है ।।
धुल मीट्टी यही पर तो खेले है ।
सीखे थे जब चलना हम
गिरते उठते फिर चलते संभले है ।
आज क्यु हम अकेले है ।।

पढ लिख कर अब पहुचे यहा
उन तमाम गुरुओके हम चेले है
लाख तुफान आये फीर भी
अबभी खुदको संभाले है ।
आज क्यु हम अकेले है ।।

ताकद हिम्मत थी जब साथ हमारे
आज वहीतो दुनिया वाले है ।
थक से गये मर से गये
जिंदगी अब हम तेरे हवाले है ।
आज क्यु हम अकेले है ।।

दिन गिनके हम जिते अब भी
कोइ बता दे फीर भी क्यु लाले है ।
खोल दे अब तु बंद दरवाजा
प्रभु हम तेरे घर वाले है ।
आज हम क्यु अकेले है ।।
Sanjay R.