” कहर पावसाचा “

कुठे कठे आहे
पावसाचा कहर ।
ओसंडुन वाहताहेत
रस्त्यांमधुन नहर ।
कुठे थकली भागली
बळीराजाची नजर ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” गीत आनंदाचे “

सार बाजुला तु मनातले
वादळ तुझ्या विचारंचे ।
सोबतिला आहे मीच
बंध जशे या आयुष्याचे ।

आकाशात कितीक  तारे
क्षण भर वेचायचे ।
गजरे करुन चांदण्यांचे
केसांत तुझ्या माळायचे ।

बहरेल गंध जिवनात
फुल जशे मोगर्याचे ।
तुझी माझी प्रीत बघ
गित किती आनंदाचे ।
Sanjay R.

मनात विचारांचं काहुर ।
मग जातय कधी दुर दुर ।
तारांगण फिरुन येता  ।
स्वप्न होतात चुर चुर ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” मनातले वादळ “

सख्या चिंब भिजले मी
पावसाचा खेळ सारा ।
अशांत कीती झाले बघना
मनात उठले वादळ वारा ।

खुणावतो स्पर्श मजला
वेडा पिसा देह सारा ।
शोधते मी नजरेत आता
काळोखात चमकता तारा ।

अंतरात या पेटली धुंद
हवी मजला शितल धारा ।
श्वासांचे तु मिलन होउ दे
मनः शांतीचा भावच न्यारा ।
Sanjay R.
image

वारी वारी

घेउन मिठीत तुला
वाटे प्रेम गीत गावे ।
हरपुन सारी शुद्ध
ओठांनीच ओठ प्यावे ।
Sanjay R.

खेळ हरीचा आणी
शब्द पसारा।
अभंग तुकोबाचे 
भक्ती रस सारा ।
Sanjay R.

तुझ्या माझ्या प्रेमाची
आगळीच एक माया ।
नको झुरु  मना आता
करु  या एक काया ।
Sanjay R.

दिन रात तुम याद आती हो ।
सपनेमो भी साथ आती हो ।
दिल ना तोडना कभी यह मेरा ।
इसी दिलमे तुम मुस्कुराती हो ।
Sanjay R.

खुलले आज
माझे भाग्य ।
दरशन झाले
काशी प्रयाग ।
Sanjay R.

पंढरी …….
गाव तुझा विठोबाचा
सोबती विठुराया
भाग्य किती तुझे
लाभते माया ।
Sanjay R.

शब्दांचा बघा
रंगच न्यारा ।
कधी वादळ वारा तर
कधी मयुर पिसारा  ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

प्रित तुझी

image

प्रित तुझी माझी
का कळेणा कुणा ।
साक्ष चंद्र सुर्याची
पुरे माझ्या मणा ।

बहरु दे  मोगरा
सुगंधा विणा ।
निशीगंध फुलेल
प्रितीच्या खुणा ।

जागली रात्र मी
कशी तुज विणा ।
पहाटेचा सुर्य
प्रकाशा विण ।

नको सोडु मज
क्षणभर बिणा ।
प्रित तुझी माझी
कळली मणा ।
Sanjay R.

Posted from WordPress for Android

” पंढरी “

दिन रात तुम याद आती हो ।
सपनेमो भी साथ आती हो ।
दिल मेरा ना तोडना कभी ।
इसी दिलमे तुम मुस्कुराती हो ।
Sanjay R.

पंढरी …….
गाव तुझा विठोबाचा
सोबती विठुराया
भाग्य किती तुझे
लाभते माया ।
Sanjay R.

शब्दांचा बघा
रंगच न्यारा ।
कधी वादळ वारा तर
कधी मयुर पिसारा ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

सुगंधीत दश दिशा

माणसाचं जिवन ही अशीच
एक कविता आहे ।
कधी  शब्दांनीच बहरणारी
तर कधी घायाळ होणारी आहे ।
Sanjay R .

मनात आशा
नाही निराशा ।
फुलतो गुलाब
सुगंधी दश दीशा ।

निघता शोधाया
एक शब्द ।
अवतरते कविता
झळकते प्रारब्ध ।

तुझ्या माझ्या प्रितीचा
असा एक धागा ।
दुर असतांना आपण
नुसता मनात त्रागा ।

असेल जर का
कवितेचा मोह ।
शोधायचे शब्द
उलथुन डोह ।
Sanjay R

image

Posted from WordPress for Android

” सागर मनातला “

सागर मनातला
नेहमीच अशांत ।
बसुन काठावर
गप्पा निवांत ।
येणारी लाट
नवा सिद्धांत ।
सरले शब्द
हरवला प्रशांत
Sanjay R.

चलो चले कही दुर
देख कुछ अब आते है।
कोइ तो हो कही
याद हमे करता होगा ।
अब तो गुजरा जमाना वो
देख उन्हे जब खो जाते थे ।
यादे उनकी भरी पडी है
देखो अब भी जान अडी है ।
लौटा देते कुछ उनकोभी
सासे अब भी रुकी पडी है ।
Sanjay R.

आहे का कुणाकडं थोडा वेळ ।
खेळु या सारे आपण एक शब्दांचा खेळ ।
जोडुन शब्दांना करु या शब्दांची भेळ ।
गोड आंबट होइल थोडी  मसाला स्मेल ।
बघु या काय होतं हा शब्दांचा खेळ ।
Sanjay R .

image

” होउ दे भजी “

येउ दे पाउस
कितीही जोरात ।
पडु दे त्याला
त्याच्याच तोर्यात ।
येउ दे पाणी
वाहु दे पुरात ।
मुलांना करु दे
मस्ती दारात ।
फाटकी छत्री
मी बसतो घरात ।
गरमा गरम भजी
होउ दे जोरात ।
Sanjay R.
☔☔☔👫☔☔☔

image

Posted from WordPress for Android

” बरस रे पावसा “

बरस रे पावसा
खुप तु बरस ।
शांत कर धरा
झालं आता वरस ।
घेउन ढगांना
थोडा तु गरज ।
आम्ही आहोत खाली
थांबु नको वरच ।
लोटु दे पुर
येउ दे धारच ।
सारेच थकलो
आहे तुझी गरज ।
आनंदानं हसायला
हवी तुझी सरच ।
Sanjay R.
image

” तिचा कडकडाट “

रात्री तीनं तर
उच्छादच मांडला ।
सारखी मधुनच
कडाडत होती ।
लखलखाट तिचा
घाबरवत होती ।
सोबतीला त्यचाही
गडगडाट होता ।
भितीचं वातावरण
जिवात जीव नोता ।
रात्र अंधारी आणी
पावरही नव्हता ।
मधेच काही सरींनी
रडुन घेतलं ।
बळीराजानं मनात
हसुन घेतलं ।
Sanjay R.
image

” साथ हवी “

काट्यात फुलणारा गुलाब
काळोखात बहरणारा निशीगंध
चिखलात सजणारा कमळ
मनात दरवळणारा सुगंध
सार्यांना साथ हवी एकच
आनंदानं झुलणार्या त्या प्रितीची ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” रिंगण “

मनान हळुच दुर बघायचं
शब्दांना थोडंच उलगडायचं ।
हळुवारपणानं थोडं जुळवायचं
आनंदाला बघ असच जपायचं ।
Sanjay R.

नकोच सांगु शब्दात ।
अनमोल तुझ्या भावना ।
मन नाही दगड ।
तुझी तुलाच सांत्वना ।
Sanjay R.

आयुष्य माणसाचं
आहे गोल रिंगण ।
मी ही त्यातलाच
नाही त्यासी अंगण ।
दुर त्याच्या हाती
जिवनाचा कणन कण ।
सुरुवात होते जिथुन
संपतो तिथेच क्षण ।
तरी मी चा तोरा
जगतो घेउनच जिवन ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” शुन्यच गवसलं “

माणसाचं आयुष्य
असतं  हे असच ।
फार मोठं गोल
आहे हे रिंगण ।
जिथनं सुरु होतं
तिथच ते संपतं ।
आयुष्यभर फिरा
शुन्यच गवसतं ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” विठोबा माउली “

विठोबा माउली
दे मज तु सावली ।

देवा यायचे मज
तुझीया द्वारी ।

मनी निर्धार
पंढरीची वारी ।

ईंद्रायणी तीरी
जण लोट भारी ।

वाहते काळजी
माय रुकमाई ।

विटेवरुन माझा
पांडुरंग पाही ।

उत्साह जनात
भरभरुन वाही ।

गजर नामाचा
आनंद देई ।

मनी आता ध्यास
विठ्ठल रुकमाई ।
Sanjay R.

image

” सहज “

नेत्र खुणावतात बघ मज
केलेस तु घायाळ ह्रुदयातुन ।

फिरवायचा ग मज हात
तुझ्या मोकळ्या केसांतुन ।

ओठ गोड गुलाबी तुझे मज
आहेत टिपायचे ग ओठातुन ।
Sanjay R.

image

अपयश तुझ्या 
मानाचा पट्टा ।
कोण करेल
तुझी थट्टा ।

मिळेल तुला
यातुनच यश ।
सोडु नको प्रयत्न
जमेल बस । 

करु या आपण
दुर्वीकारांचे दहन ।
उरतील जेही
त्यांसी करु नमन ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” जिवनार्थ हा असा “

जिवनाचा काय हो
आहे का काही भरोसा ।
दिवस आजचा छान
पण उद्या असेल कसा ।
म्हटल मनात आजवर
दिला रोज झासा ।
नेकीन वागायचे आता
गेलो जरी फासा ।
चार गोष्टी ज्ञानाच्या
ऐकतो थोडं बसा ।
जिवनभर रडलो
सोबत थोडं हसा ।
उद्या असो नसो
क्षण प्रत्येक कसा ।
दुखः आणी आनंद
दोन्हीत प्रसन्न दिसा ।
Sanjay R.

image

ले सवार ले तु
अपनी तक्दीर को ।
लिक्खा कुछ ओर था
उस परवरदिगारने ।

वक्त इतना जब
गुजार गया ।
याद करले अब
तु अपने आपको ।

देगी सुकुन तुझे
सारी वो यादे ।
उलझा था जब तु
अपनीही याद मे ।
Sanjay R.
image

” किनारा “

निसर्गाचा बघ रंगच न्यारा
क्षणात बदलतो सारा पसारा ।
दिवसा सोबतीला प्रकाश तारा
रात्री स्वप्नात शोधतो किनारा ।
Sanjay R.

image

Posted from WordPress for Android

” विठु राया “

” विठु राया ” http://spronghe.blogspot.com/2015/07/blog-post_81.html

माया तुझी
विठु राया ।
हाती तुझ्या सार्या
जगाची काया ।
दे भर भरुन
सुखाचा सागर ।
अर्पीले जिवन
तुझीया पाया । 
Sanjay R.

जिवनाची वाट
काटे कुटे  अफाट ।
कधी आनंदाची लाट
बघायची मज
परत एक पहाट ।
Sanjay R.

image

प्रीत

प्रीत तुझी माझी ही अशी ।
चंद्रा विण रात्र काळी जशी ।।

गुलाबी फुलावर मधु राशी ।
उधळतो आनंद ये मजपाशी ।।
Sanjay R.

image