” ध्यास “

दिधले मज का असे तु विठ्ठला
नाही काहीच माझ्या गाठीला ।
भोगतो अठरा विश्व दारिद्र्य 
कसा मी येउ सांग पंढरीला ।
Sanjay R.  

जिवंत असल्याची चाहुल
देतो प्रत्येक येणारा श्वास ।
तरीही मनात असतेच धास्ती
नकळत येताच ती काळरात्र
संपतील का सारेच आभास ।
विचारांनीच मन होते शुन्य
लागे ध्यानी मग अंताचा ध्यास ।
Sanjay R.

image

” आशा “

नजरेत एक हलकी आशा
पार करतो पदरी निराशा ।

फुलती मनात बहु आकांक्षा
अचुक कुठली न कळे दिशा ।

प्रेम भुकेला नसे प्रतीक्षा
पैसाच का ही अनमोल भाषा ।
Sanjay R.

” गुंज “

बात दिलकी जब सामने आयी
तुट गयी अब मनकी तनहायी ।
फुल भी तब कही महेक उठा
ओर यादमे गुंज उठी शहनाई ।
Sanjay R.

काढल सार धुवायला
ध्यास मनी स्वच्छतेचा ।
आपटुन आपटुन धुतले
विळले धागे मनाचे ।
Sanjay R.

image

” जागर “

देवा भक्त तुझे आम्ही
करीतो नामाचा तुझ्या जागर ।
विसरलो तन मन धन सारे
दर्शनास लोटला जनाचा सागर ।
Sanjay R .

image

” प्रित शब्दांची “

शब्द तुझे लेखणी माझी
बहरली प्रित कवितेची ।
बघ दुर आकाशी
भरारी बेधुंद या मनाची ।
Sanjay R.

गाणी गोड मज गाउ दे
शब्द तुझे कानी येउ दे ।
प्रित शब्द अन लेखणीची
अशीच अखंड फुलु दे ।
Sanjay R.

गोडवा तिळ गुळाचा
शबादांना देइल मिठास ।
जिभेवरची चव मग
उतरेल कवितेत विनाप्रयास ।
Sanjay R.

का रुसले शब्द
माझ्या लेखणीतले ।
देइल मी तिळगुळ
लिहायचे मज मनातले ।
Sanjay R.

image

” पालवी “

अम्रुत तुल्य ती पहिली वर्षा ।
त्रुप्त धरा अन दाही दिशा ।
रुजती बिज अन फुटे पालवी । 
काय वर्णावी निसर्गाची सुशा ।   
Sanjay R.

बोलायच असेल तर
जिभेला हवी धार ।
आणी
शब्दच नाही सुचले तर
ह्रुदयावर पडतील प्रहार ।
Sanjay R.

घेउन हात तुझा हाती
केलय मी तुज माझी साथी ।
म्हणतात ना सारेच
तोच ठरवतो ही सारी नाती ।
Sanjay R.

सोबत हवी मज तुझी
नाही कुठला ध्यास ।
संगतीन तुझ्या मग होयील
हा एकट्याचाच प्रवास ।
Sanjay R.

image

” आधार “

जिवनात वळण येती चार
निघालो होउन मी त्यावर स्वार ।

बाल्यावस्था होती गोड फार
आई दिलास तु मज आधार ।

युवावस्थेत भेटली मीत्र अपार
बाबा नव्हता तुमचा कशास नकार ।

ग्रुहस्थावस्थेत मी आता
पार पाडीतो कर्तव्य माझे
सोबतीला आहे परिवार ।

कशी असेल व्रुद्धावस्था
पडला मोठा मज विचार ।

विसरतात सारे का व्रुद्ध आईबापा
झेलावे लागतील मजही ते प्रहार ।
Sanjay R.

image

” सोबत “

घेउन हात तुझा हाती
केलय मी तुज माझी साथी ।
म्हणतात ना सारेच
तोच ठरवतो ही सारी नाती ।
Sanjay R.

सोबत हवी मज तुझी
नाही कुठला ध्यास ।
संगतीन तुझ्या मग होयील
हा एकट्याचाच प्रवास ।
Sanjay R.

लागतील सोसावे
परिणाम विनाकारण ।
करता गैरसमज दुर
आनंदी होतील क्षण ।
Sanjay R.

सांगतात ते
मराठी वर्ष पाळतात ।
तारीख विचारताच
इंग्रजी महिन्यातिलच सांगतात ।

image