किलबील

कुणी कौणाला
त्रास देउ नये ।
विनाकारण कुणी
फास घेउ नये ।
दुसर्याच्या वस्तुचा
ध्यास धरु नये ।
आपणच आपला
नाश करु नये ।
Sanjay R.

किलबील किलबील पाखरांची
घाइ आकाशात सुर्याची ।
लगबग परतीची माणसांची
चाहुल लागली अंधाराची ।
Sanjay R.

image

” करार “

कालच भेट झाली हो
तशी माझी त्या यमाशी ।
म्हणाला खुप कामं आहेत
गठबंधन झाले ISI शी ।
छोट्या मोठ्या विचारु नका
बर्याच आहेत एजंशी ।
वेळेआधीच डिलीव्हरी मागतात
गाठ आहे आतंक वादाशी ।
श्वास घ्यायला फुरसत नाही
बांधले आहोत आम्ही कराराशी ।
Sanjay R.

चला खेळु या रंग ।
येणार कोण संग ।
Happy holi….

बघु या आता
कसा रंग लावतील ते  ।
टाळुन ओले रंग
पाणी वाचवतील ते ।।
Sanjay R.

image

” आली होळी आली “

आली होळी
होळी आली ।
झाडांची तर
कत्तल झाली ।
गोड गुलाबी
रंग ल्याली ।
माणसांनी ही
नशा प्याली ।
कुठे आनंद
हर्षोल्लास गाली ।
कुठे रक्तात
पेटल्या मशाली ।
Sanjay R.

image

” थेंब थेंब वाचवु सारे “

रोज सकाळी ऐकु येतो
कोलाहल कानी ।
उठा उठा चला जाउ
भरायचे आहे पाणी ।
भांडे घेउन निघतात सारे
रोजचीच ही रडगाणी ।
थेंब थेंब आटला आता
सांगायची कुणा कहाणी ।
उमगला जिवनार्थ आता
पाण्याविना बेकार जिनगाणी ।
एक एक थेंब वाचवु सारे
गाउ मिळुन पावसाची गाणी ।
Sanjay R.

image

” बाजार “

भरला मुर्खांचा बाजार
त्यासी पागलांचा शेजार ।
घालुन कुणी विजार
का चुकवीतो नजर ।
नाही थांबत बझर
मोठ्या मोठ्याने सारे
करीतसे उभा गजर ।
नाव घेता क्षणी ते
होती भांडण्या हजर ।
Sanjay R.

image

” घाव “

झेलायचे कीती घाव सांग मना
दुख: झाले असह्य सांगु मी कुना
नकोत दिवस असे सांगतो पुन्हा
बरा होतो मी माझा तसाच जुना
टाकु दे मज मिटउन सार्या खाना खुना ।
Sanjay R.

image

” दिसेल ते बघायचं “

दिसेल ते बघायचं
असेल ते भोगायचं ।
आहे त्यातच
आनंदानं जगायचं ।
जिवनाचं सत्य
त्यातच शोधायचं ।
Sanjay R.

हसायचं म्हटलयावर
कसं ते जमवायचं
कोणी मजला सांगेल का ।
वातावरण मात्र मस्त हवं
नको आनंदात विरजण
खळखळुन हसायला जमेल का ।
मधे आलं होतं डोक्यात माझ्या
हास्य क्लबात जावं तिकडं
आनंद तिथं हवा तसा मिळेल का ।
घरीच करु या प्रयत्न थोडा
हसु या सारे मिळुन मिसळुन
थोडं थोडं घुसळुन घुसळुन
घर आनंदानं छान फुलेल ना ।
चला हसु या सारे मिळुन
आनंदानं थोडं खिदळुन
चेहर्यावर खुशी छान दिसेल ना ।
Sanjay R.

image

” आचार विचार “

तुझा तो आचार ।
माझा तो विचार ।।
चला करु प्रचार ।
अंगात होइल संचार ।।
सुचतील मग सुविचार ।
जाइल दुर गरवाचार ।।
नसेल कुठे अनाचार ।
उपटुन काढु दुराचार ।।
सगळ्यांचा एकच विचार ।
चला करु मग प्रचार ।।
Sanjay R.

image

” विसावा “

कंटाळा येतो ना
हलो हलो करायचा ।

मिळेल केव्हा वेळ
शांतपणे बसायचा ।

चला जाउ दुर कुठे
शीण घालउ मनाचा ।

होउन हलकं थोडं
विसावा घेउ क्षणाचा ।
Sanjay R.

जब जब रुठ जाती हो तुम
गुलाब भी पड जाते है कम ।

देखकर मुस्कुराहट तुम्हारी
भुल जाता हु मै अपने गम ।

साथ दुखो का सागर मगर
भुल जाता तब मै दर्दे वहम ।

याद आती जब मोहब्बत हमे
हो जाती तब आखे नम ।
Sanjay R.

image

अथांग सागर

अथांग सागर त्याच्या
उफाळणार्या लाटा ।
लोटला जन सागर
त्यांचा बेफाम वाटा
नाही कुठला ताल सुर
सगळीकडे नुस्ता कचाटा ।
Sanjay R.

image

आसवांच्या धारा

उन वादळ
पाउस वारा
मधेच लखलखतात
विजेच्या तारा ।
बोरा सारख्या मग
पडल्या गारा ।
पिकं शेतातली
आडवा पसारा ।
बळीराजा चिंतेत
नाही सहारा ।
जळते चिता
आसवांच्या धारा ।
Sanjay R.

image

” नाही कुनी “

नाही माझ्या ध्यानी मनी
दिली साद का मला कुनी ।

अंगणात फुलला गुलाब मोगरा
सुगंध त्याचा आठवण जुनी  ।

एकांत आता सखा सोबती
नाही आधार ती जागा सुनी ।

वाट आयुष्याची सरता सरेना
सोबतीला माझ्या नाही कुनी ।
Sanjay R.

image

” उरली राख “

गेल्या जळुन भावना
ह्रुदय बघ होरपळले ।
उरली राख जिवना
आयुष्य पुरे कोसळले ।
फुलेल का कधी कमळ
चिखलात अंग रुतले ।
नाही उरल्या आशा
दिवस असेच सरले ।
Sanjay R.

image