” गोड गुलाबी वारा “

थंड थंड गार गोड गुलाबी वारा
गारठला आसमंत थरथरली धरा ।
उब हवी तनाला सुचेना मनाला
थरथरले अंग चहु ओर कळा ।
शोधतो आग गरमीची साथ
पेटली शेकोटी उंच तिच्या जाळा ।
Sanjay R.

image

गारव्याची एक लहर

हलकेच उठुन आली
गारव्याची एक लहर ।
थरथरले अंग माझे
मनात विचारांचा बहर ।
उठले वादळ आकाशी
चहुओर झाला कहर ।
कुणा मिळे माया उबदार
कुणा थंड वार्याचे प्रहार ।
Sanjay R.

image

माझा मीच बरा

माझा मीच बरा
कोण इथं खरा ।
आटले पाणी आता
आटला निर्मळ झरा ।
नाही उरला माणुस
आजुबाजुला बघा जरा ।
नुसते डोंब आगीचे
चला जाउ या घरा ।
Sanjay R.

image

फक्त तु

तुझ्या हसण्याचा
गोड मधुर स्वाद ।
तुझ्या असण्यचा
मजुळ असा नाद ।
तुझ्या रुसण्याचा
नसतो मग संवाद ।
नेत्र मग शोधतात तुला
मिटतात सारे विवाद
Sanjay R.

image

साथ साथ

याद है तुम्हे
एक रोज जब
थे हम साथ साथ
लिये हाथो मे हाथ ।
हुयी थी थोडी रात
और आई थी बरसात ।
कप कपा रहे थे दात
तबभी दीया होठो ने साथ ।
दील को हुवा कुछ  संतोष
होठोने की जब बात ।
आजभी लीये उन शब्दोको
जी रहे हम साथ साथ ।
Sanjay R.

image

जिंदगी हमे जीना है

मिला है जब जनम हमे
जिंदगी तो जीनी है ।

एक दीन मौत को भी तो आना है
साथ उसके भी हमे जाना है ।

तब तक दील जो भी चाहे
वो सब कुछ हमे करना है ।

दो चार दीन कुछ
मील जाये अगर जादा
वो भी हमे जीना है 
Sanjay R.

image

” जिंदगा “

जिना मरना सच है यारो
कोई उसको दिलसे पुकारो ।
षास तुम्हारे वो है यारो
जिवन अपना उसीका प्यारो ।
सुख दुख इसमे तुमही सवारो
जिंदगीसे तुमकभी ना हारो।
Sanjay R.

बघ जरा फोटोत
हीच तुझी अदा
फिरवते भोवती तुझ्या ।
कुणास ठाव कधी
एक नजर तुझी
घर करेल ह्रुदयात माझ्या ।
Sanjay R.

image

” गणित आयुष्याचे “

आयुष्यच्या गणीताची
बेरीज वजा बाकी काही करा ।
गणीत मोठे जरी असले तरी
मनातला अंक मनातच धरा ।
गुणाकार भागाकार यात
मुख्य स्थानी शुन्यच खरा ।
सोडा सारे गणीत आता
उचलु सारे जिवनाची धुरा ।
Sanjay R.

सबकुछ पाया हमने
ना हुवा कुछ कम ।
फिर भी ये दिल न भरा
अबभी दिलको है कुछ गम ।
दुख दर्दसे भरी यह जिदगी
जबभी देखो आखे भी नम ।
दो चार लब्ज और एक हसी
यही है चाहत जागेगा दम ।
Sanjay R.

बघुन तुझी अदा
मन झाले फीदा ।
विसरु कसा सांग तुज
आठवणीत तुच सदा ।
का कशी हरवलीस तु
मनी माझ्या हीच व्यथा ।
Sanjay R.

image