शान आमची तिरंगा

शान आमची तिरंगा
मान अमुचा तिरंगा ।
उंच झळके तिरंगा
मनात सन्मान तिरंगा ।
आमचा जोश तिरंगा
जयघोष अमुचा तिरंगा ।
भारत आमचा तिरंगा
आम्ही भारतीय तिरंगा ।
Sanjay R.

धीर

इकडे आड
तिकडे विहीर
आयुष्याच्या पलीकडे
लागली बघा
नजर भिरभिर
सांग थांबू कसे मी
नाही उरला
आता धीर ….

दुखावरती करू प्रहार

आयुष्यात एकच विचार
सुख समृद्धीची हवी बहार ।
डोक्यावरती नकोच भार
दुःखावरती करू प्रहार ।

जीवनाचा एकच आधार
क्षण दुःखाचे होतील सार ।
अपयशाला विसरून जाता
दूर होईल प्रत्येक हार ।
Sanjay R.

आयुष्याच्या पलीकडे

आयुष्याच्या पलीकडे
उंच ऐक उभी भिंत ।
दिसेना कुठेच काही
कशास हवी मग चिंता ।

रोज पूर्वेस उगवतो सूर्य
मावळतो ती पश्चिम ।
दिवसभर चालतो गाडा
मग श्वासही होतात क्षीण ।

उठतो तो दिवस माझा
परत असतो तोच परिपाठ ।
सुटणार नाही कधीच
जीवनात ही बांधलेली गाठ ।
Sanjay R.

सौंदर्याला नकोच आरसा

सौंदर्याला नकोच आरसा
मटकण्याचा विचार फारसा ।
तितकेच हवे मनही सुंदर
शोभून उठतो तोच वारसा ।

सौंदर्याचा नको अभिमान
चंद्रावरही आहेत डाग ।
विचारांचा होतो सन्मान
चांदणीलाही कुठे राग ।
Sanjay R.

निसर्गाची लीला न्यारी

अथांग इथला सागर
काठ त्यास धरतीचा ।
निसर्गाने ओढली चादर
शृंगार बघा या धरेचा ।

जिकडे तिकडे वृक्ष वेली
हिरवा कंच तिचा पदर ।
फुलांची जेव्हा होते उधळण
रंगात कुठे हरवते नजर ।

नदी वाहते घेऊन पाणी
झुळझुळ नाद गाते गाणी ।
रात्री जेव्हा होतो काळोख
चंद्र बघिनी हसते चांदणी ।

निसर्गाची लीलाच न्यारी
विश्वाची ही रचना प्यारी ।
सौंदर्याची नाहीच तुलना
बघून सारे वाटे भारी ।
Sanjay R.

हृदयात हवी जागा

आयुष्याचे कोरे पान
शब्दांनी घेतली जागा ।
प्रेम क्रोध दोन्ही तिथे
क्रोधाने दिला दगा ।
जिंकले हो प्रेम परत
हसून थोडे तुम्ही बघा ।
प्रेम सहज फुलते
हृदयात हवी जागा ।
Sanjay R.

कोरे पान

आयुष्य माझे कोरे पान
होतच नाही कसेच छान ।
हवा असेल जर मान पान
पैसा फक्त हवा नको ज्ञान ।
फुकटचा आणून आव
मारायची इथे कोरडी शान ।
हिंडा फिरा रानो रान
नाही इथे कशाची वान ।
Sanjay R.

पांडुरंग पांडुरंग

मी गातो पांडुरंग
विठ्ठला तुझा अभंग ।
साथ दे जराशी
वाटे हवा तू संग ।

दगडात मी पाहिला
नाही काळा तुझा रंग ।
रूप बघून मी तुझे
झालो तुझ्यात रे दंग ।

तुझ्या मुखावर हास्य
भासतो तू श्रीरंग ।
मन जडले तुझ्यात
तू करू नको भंग ।

वाटे मलाही आता
व्हावे पांडू रंग
तुझ्या नं स्मरणात
जावे होऊन दंग ।

हरी राया तू विठ्ठला
पांडू रंग पांडू रंग ।
बघ दास तुझा मी
पांडू रंग पांडू रंग ।
Sanjay R.

नको नको हा गारवा

ढगांनी वेढले आकाश
सूर्य कुठे ते कळेना ।
गार वारा सळसळला
लाकडं ओली जळेना ।

हात लागले कापाया
बोल ओठातून पडेना ।
वाटे धरावा शेक हाती
भेट आगट्याशी घडेना ।

गरम चहाचा कप ऐक
वाटे घेऊन त्यास धरावे ।
दूर कुठे पेटती आग
तीस डोळे भरून पहावे ।

नको नको हा गारवा
वाटे सूर्यास जाऊन शोधावे ।
बसून उन्हात क्षण चार
अंग हे थोडेसे भाजावे ।
Sanjay R.

रूप रंग जरी वेगळे

रूप रंग जरी असेल वेगळे
भौतिकतेचे विज्ञान सगळे ।

विज्ञानाचीच सारी किमया
झाली वेडी सारी दुनिया ।

वर्चस्वाची सुरू लढाई
कमजोरावर करतो चढाई ।

जीवनाचाच नाही विचार
माणूस झाला इथे लाचार ।

स्वार्थासाठी रक्त सांडते ।
माणुसकीच इथे भांडते ।
Sanjay R.


भक्ती भाव

आहे भाव मनात
कर करुणा देवा ।
चरणी मगतो तुझ्या
नको मिठाई मेवा ।

सदा हवी मजला
भाव भक्तीची सेवा ।
अंतरात दया माया
नको कुणाचा हेवा ।

आयुष्य हे रे माझे
आहे तुझाच ठेवा ।
भक्तीत व्हायचे लीन
कर कृपा तू देवा ।
Sanjay R.

शोधू मी कुठे तुला

शोधू मी कुठे तुला
तूच तर माझी आस ।
नजरही असते शोधत
नजरेलाच होतात भास ।

गंध तुझा दरवळतो
धुंद होतात श्वास ।
मनही मग घेते धाव
त्यालाही तुझाच ध्यास ।

तू मात्र सदा बेखबर
कळेना तुज माझे प्रयास ।
बघ जरा वळून मागे
अजूनही माझा तिथेच वास ।
Sanjay R.

सावित्री चा वसा

सावित्री ने घेतला वसा
शिक्षणाची दिली दिशा ।

शिकून सवरून मोठे व्हायचे
स्त्रिया झाल्या वेड्या पिशा ।

पुरुष पडलेत मागे आता
मिटली त्यांची सारी नशा ।

घराघरात सावित्री आली
पलटली सारी घराची दशा ।

जिंकतील जग ऐक दिवस
स्त्रियांवरच साऱ्या आशा ।
Sanjay R.

नको ध्येय नको आशा

घेऊ किती मी शपथा
नव वर्षाच्या आणा भाका ।
कुठे होते काही पूर्ण
ध्येय आता ठरवूच नका ।

वाटेल तसे जगायचे
आपोआप टाळतो धोका ।
येइल परत नव वर्ष
बघू तेव्हा, मिळेलच मोका ।

ध्येय नको, नको आशा
हास्याचा रंग पडेल फिका ।
आज जगतो उद्याही जगेल
फक्त आनंदात जगायचे शिका ।
Sanjay R.

नव वर्षाचे ध्येय

नवीन वर्षाच्या पहिल्या रात्री
मनात असते एकच ध्येय ।
सुरुवात व्हावी जबरदस्त
आणि घ्यावे ऐक प्याला पेय ।

संसार कितिकांचे झालेत राख
कुठे चिंता होण्याची खाक ।
चार चौघात मिरवायचे असते
फक्त तिथेच राखायची साक ।
Sanjay R.

शोधतो आधार

हवा कुणास आधार
डोक्यावर होतो भार ।
पदोपदी मी झेलतो
मनात सारे प्रहार ।

असह्यच होते सारे
देतात घाव ते वार ।
थांबतात कुठे डोळे
आपोआप लागे धार ।

मुक्त व्हायचे मजला
नको वाटती विचार ।
भूत झालेत ते जुने
नवा शोधतो मी सार ।
Sanjay R.