” ऋणी आम्ही गुरुजींचे “

गुरुजी माझे प्रायमारीचे
होते अतीच आवडीचे ।
असले जरी ते थोडे कडक
धडे शिकवायचे जीवनाचे ।

पांढरा शुभ्र त्यांचा पोशाख
रुबाबदार ते दिसायचे ।
शिस्त म्हणजे त्यांचा बाणा
सारेच त्यांना घाबरायचे ।

गृहपाठ जो करून येई
पाठ त्याची थोपटायचे ।
अभ्यास जो न करता येयी
पाठीत रट्टा त्याच्या घालायचे ।

कडक जरी ते असले तरी
सगळ्यांनाच खूप आवडायचे ।
जडलो घडलो आज आम्ही जे
ऋणी आहोत सारे गुरुजींचे ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.