” हृदय मी दिले तुजला “

अंतरात आहेस माझ्या तू
सदा असते विचारात तू ।

तुजविण न सुचे मजला
आहेस माझ्या प्रेमात तू ।

दिवस असो वा रात्र असो
स्वप्नात माझ्या असतेस तू ।

हृदय मी दिले तुजला
झालीस माझे जीवन तू ।

प्रवास आता या जीवनाचा
करू सोबतीने मी आणि तू ।

ऊन असो वा असो पाऊस
अंगणात मनाच्या तूच तू ।

आनंदाची बरसात होता
भिजलेल्या धरेचा गन्ध तू ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.