मुंबई लोकल

मुंबईत आमच्या, गर्दी तुफान
तीच तर आहे, लोकलची शान ।

घड्याळीचा काटा, चाले जसा
लोकलनेही घेतला, तोच वसा ।

सारखी धावते, फुरसतच नाही
असू दे ना गर्दी, पण वाटते शाही ।

भेद भाव नाही, गरीब वा श्रीमंत
सगळ्यांना घेते, नाहीच हो अंत ।

संसाराला मदत, जगण्याचा आधार
उचलते तीच, सगळ्यांचाच भार ।

कल्पनाच नको, तिच्या नसण्याची
सारेच थांबेल, प्राणवाहिनी मुंबईची ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.