असते तू नसते

असते तू नसते
मला मात्र दिसते ।

नजर चोरून बघते
तशीच गालात हसते ।

दूर कुठे तू असते
हृदयात माझ्या वसते ।


जेव्हा तू रुसते
हवी हवी वाटते ।

रागावली की मात्र
गळा माझा दाटते ।

तू सदा बोलावं
नी मी ऐकावं वाटते ।

अबोल असताना तू
डोळ्यात बघावं वाटते ।

स्वप्न जेव्हा बघतो
त्यातही तू असते ।

मनच नाही लागत
जेव्हा तू नसते ।
Sanjay R.

2 thoughts on “असते तू नसते

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.