कातरवेळ ही झाली

चल जाऊ परत घरट्याला
कातरवेळ ही झाली ।
वाट पाहते बाळ तानुले
दूर किती मी आली ।

थकला असेल ना सूर्य किती
गालावर दिसते लाली ।
लगबग लगबग दिसते सारी
कोण इथे ग खाली ।

पक्षांचा चिवचिवाट सांगतो
हास्य उमलले गाली ।
संथ झाला झुळझुळ वारा
चिंता रात्रीची भाली ।

चंद्र बघतो डोकावून तो
नटून चंदणी आली ।
चमचम करते सारे आकाश
रजनी काळोख ल्याली ।

संजय रोंघे
मोबाईल- 8380074730

2 thoughts on “कातरवेळ ही झाली

  1. संध्याकाळच्या कातरवेळचं सुंदर वर्णन कवितेतून केलंय👌👌👌👌

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.