कुटुंब

कुटुंब मनलं का बा
मले लय येते इचार ।
डोयापुढं दिसते मंग
कर्ता घरातला लाचार ।

राब राब थो राबते
सकाय असो का दुपार ।
आभाया कडं पायते
डोकश्यात ढगायचा संचार ।

पानी पानी होते जीव
निस्ता पन्याचाच इचार ।
डोयात बी दिसते पानी
जवा होते थो लाचार ।

कष्टाचं कुठं होते चीज
जीवनच त्याच बेजार ।
कधी सुदाच होत नाही
त्याचा दरिद्री आजार ।

जवा पाहान तवा त्याच्या
भोवताल कर्जाचा बाजार ।
कोन त्याले जगू देते
गळा पकडते सावकार ।

नशिबाचे भोग सारे
कुटुंब ही होते लाचार ।
जगाचा म्हनते पोशिंदा
पन कोनालेच नाही इचार ।

संजय रोंघे
नागपूर
मोबाईल – 8380074730

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.