वीण नात्याची

नको उसवूस वीण नात्याची
वाढेल घरघर जशी जात्याची ।

असेल आठवण एकेक क्षणाची
अवस्था असेल कशी मनाची ।

कुठे पडेल उनीव तुज कोणाची
असेल  सावली सदाच प्रेमाची ।

आईच तर देते पाखर मायेची
होशील तुही आई कधी मुलाची ।

लोटू नकोस दूर आहे आस घराची
अनमोल ही नाती आहेत जीवाची ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.