” आयुष्य शंभर वर्षाचे “

लाभले आम्हा का जर
आयुष्य शंभर वर्षाचे ।
होऊन जख्ख म्हातारे
सांगा कसे हो जगायचे ।

ना होणार धड चालणे
जागेवरून कसे उठायचे ।
कळेल का कुणास बोलणे
प्रश्न असेल कसे बोलायचे ।

डोळे झाले आताच कमजोर
चष्मास कसे हो शोधायचे ।
कान होतील बधिर किती
मग नको नको ते ऐकायचे ।

दात नसेल एकही मुखात
काय कसे ते चावायचे ।
नको नको ते म्हातारपण
जगू दे असेच मज जगायचे ।
Sanjay R.

2 thoughts on “” आयुष्य शंभर वर्षाचे “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.