” नको निरोपाची भाषा “

नको निरोपाची भाषा
आहे मनात किती आशा ।

असतो बघत वाट मी
विचारांना कुठे असते दिशा ।

सुरू असते थैमान डोक्यात
जाते उलटून तसीच निशा ।

शब्द दोनच हवेत मजला
सोडेल कशी मी ती आशा ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.