” नजरानजर “

नजरेचा खेळ सारा
भावते जेव्हा मनाला ।
वाटे परत बघावे
बघतो वळून कुणाला ।

घेतो डोळ्यात भरून
कळते ते श्वासाला ।
थांबून सोडतो निश्वास
मन सांगते हृदयाला ।

वाटते परत दिसावे
ओढ लागते विचाराला ।
गुंतते मन तिथेच
फुटे पालवी प्रेमाला ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.