” स्वप्न उजेडाचे “

बघतो जेव्हा मी आकाशात


बदलतात रंग कधी निळेकाळे ।

चाले मुक्त विहार ढगांचा
अखंड प्रवास त्यात सूर्याचा ।

दडतो जेव्हा सूर्य क्षितिजा आड
टीमटिमतात चन्द्र तारे नभाआड ।

नजाणे जातो कुठे तो प्रकाश
पगटतो अंधार घेऊन रूप काळे ।

वाटते जाऊन लावावा दीप एक
उजळावे आकाश सारे अंधारात ।

वाटे मज करावा अंधाराचा नाश
का धारेवर होईल तेव्हा प्रकाश ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.