” सुखी आयुष्य “

मनाला कुठले सुख
त्याला तर असते हाव ।
हे हवे ते हवे सारेच हवे
सुरू असते धावाधाव ।

कधी म्हणतो देवाला
एकदा मला पाव ।
पावलाच कधी तर
घेत नाही परत नाव ।

आयुष्य जाते असच
नुसता जीवाला काव ।
सरते शेवटी मात्र मग
बसतो कुरवाळत घाव ।

कधी सुख कधी दुःख
हेच जीवनाचे नाव ।
वेळ काढून थोडा
जीवाला जीव लाव ।
Sanjay R.

2 thoughts on “” सुखी आयुष्य “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.