” दिवस होते ते मौजेचे “

लहानपण आठवते मला
दिवस किती होते ते मौजेचे ।

वाटतं अजून व्हावं लहान
खेळ खेळावे लहानपणीचे ।

दंगा मस्ती खो खो हसणे
विसरलो प्रसंग गमतीचे ।

शाळा अभ्यास पाटी पुस्तक
धपाटे आठवतात गुरुजींचे ।

आईही द्यायची शिक्षा घरात
अश्रू डोळयातून निघायचे ।

मोठेपणाचा देखावा आता
हुंदके हृदयातच ठेवायचे ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.