” तुझे माझे नाव “

आहे एक गाव
त्याला तुझे माझे नाव ।
उठताच सकाळी
होते लोकांची धावाधाव ।
दिवसभर चाले कस्ट
होई जीवाची काव काव ।
कोणी मारे गरीबावर
आपल्या अमिरीचा ताव ।
पोहोचता घरात
उतरते सारी झाव ।
गरिबी हटत नाही
काय अस्तित्वाचा भाव ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.