” मृगजळ “

मायावी ही दुनिया
मृगजळ सारे ।
भरलेले सागर
कोरडे नदी किनारे ।

बरसत्या पावसात
शुष्क वाहते वारे ।
सूर्याच्या प्रकाशात
चमचमतात तारे ।

नसताना वादळ
फुलतात पिसारे ।
शांत नुसते भास
अशांत ते बिचारे ।

आनंदी मुखवट्यात
दुःख किती सारे ।
पापणीच्या आड
आहे आसवांचे झरे ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.