” जीवन झाले गम्मत “

आयुष्यच झाले कसे गम्मत
सांगा कुणाची काय किंमत ।

दाखवतो कोरोना सार्यांना भीती
थांबवली जगाची त्यानेच गती ।

शाळा नाही अभ्यास नाही
बघा धूळ खातेय पुस्तक वही ।

घरात राहा छताकडे पहा
खिसा रिकामा उपाशी राहा ।

काम नाही नी रोजगार गेला
खबर नाही कोण कसा मेला ।

असा कसा हा कोरोना आला
विध्वंस दुनियेचा हो करून गेला ।

येतील कधी सांगा परत ते दिवस
देवा तुला रे आता हाच नवस ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.