” जन्माची गाठ “

साक्षीने अग्नीच्या सखे
झालो एक घेऊन फेरे सात ।

योगाचा हा खेळ सारा
तुझ्या माझ्या जन्माची गाठ ।

झाला संसार सुखाचा
जीवनाला लाभली तुझी साथ ।

सुख आली दुःख आली
त्यात होती आनंदाची बरसात ।

सुटुच नये वाटतं मजला
सात जन्म हातातला हात ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.