” विचारच सरले “

सकाळी उठताच
मूड झाला बेकार ।
आता रोजचाच
झाला हा प्रकार ।

दिवस काय नि
रात्र काय ।
विचार डोक्यात
एकच हाय ।

उठणार कधी
ही संचारबंदी ।
विचारांची तर
झाली बुंदी ।

दिवसा पण आता
येतात स्वप्न ।
गोंधळ गर्दी त्यात
स्वतःला जपणं ।

कठीणच वाटतं
स्वछंदी जगणं ।
कुणास ठाऊक
येईल कधी मरणं ।

विचारच सरले
फक्त डोके उरले ।
दिवस जाताहेत
नि डोळे भरले ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.