” कोरोना युद्ध वीर “

आहे सुरू आता लढाई
करायची कोरोनावर चढाई ।

शिस्तीसाठी पोलीस रस्त्यावर
रुग्णसेवा डॉक्टर आणि नर्सेसवर ।

घरोघरी जाताहेत आशा वर्कर
जवाबदारी मोठी सरकार वर ।

अधिकारी सारे तैनात युद्धावर
भार मोठा आता जनतेवर ।

गरिबांचे तर हाल बेकार
नाही पोटाला कुठलाच आधार ।

पलायन करताहेत मजूर सारे
जिवाच्या भीतीचे वाहताहेत वारे ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.