” वाहतुकीचे नवीन नियम “

रस्त्यावर होणारे अपघात कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारद्वारे वाहतुकीचे कठोर नियम अमलात येणार, हे ऐकून खूप छान वाटले. सरकारने घेतलेले हे पाऊल खरच आवश्यक व प्रशंसनीय आहे.
आता सरकारने ज्या रस्त्यावरून ही वाहने धावतात त्या रस्त्या संबंधातिल देखरेख आणि त्यांची व्यवस्था याला निगडित नियम ही स्थापित करून, रस्त्यातील गड्डे झाड, खांब, गतिरोधक व इतर अनेक कारणांच्या गैर वयवस्थे मूळे होणाऱ्या अपघाता मुळे होणाऱ्या अपघाता समबंधात सरकार वर काय कारवाई आणि दंड कसा राहील, या संबंधात नियमावली प्रकाशित करावीसरकारचे खरच खूप खूप अभिनंदन 💐
Sanjay Ronghe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.