” भरली धडकी मनात “

भीतीचे ढग पसरलेत आकाशात
विचारांनीच भरली धडकी मनात ।

तेच ते विचार मला कसे घाबरवतात
मग लागत नाही लक्ष माझे कशात ।

संपेल पावसाळा पाणी नाही घरात
अमेरिका पोचला आता इराणच्या दारात ।

युद्धाचे सावट दिसत आहे जगात
प्रत्येकच माणूस आता दिसतोय रागात ।

मोह माया मत्सर संचारला अंगात
दहशतवाद पसरला, आला खूप रंगात ।

साधा सरळ माणूस भरडतोय यांच्यात
दुर्धर झालं जगणं, उरलं काय जीवनात ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.