” करू किती गुण गान “

कोमळ मनाचे पान
आहेस किती छान ।

घराची तू आन
तूच कुटुंबाची शान ।

सागरा इतके ज्ञान
कर्तृत्वात विज्ञान ।

आई ची माया
बहिणीची छाया ।

अर्धांगिनीचे आहे
तुजला किती भान ।

अंबा तू जगदंबा तू
देवतेचे तूच निशाण ।

झाशीची राणी तू
कृष्णाची राधा तू ।

विचारांची तू खाण ।
किर्ती तुझीच महान ।

रूप तुझे गं हजार
करू किती मी गुणगान ।

वंदन करतो तुज पूजितो
तूच आमुचा सन्मान ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.