” किती ही थंडी “

किती ही थंडी
होते उलार बंडी ।
थरथरते अंग
गुल होते दांडी ।
वाटे प्यावा गरम चहा
पडतात रुपये दहा ।
लाकडं किती जाळायची
झाडं होताहेत स्वाहा ।
कडाका थंडीचा कसा
वाटे अति भारी ।
मी मी म्हणणारी बघा
कापताहेत सारी ।
नकोच वाटते थंडी
होते उलार बंडी ।
होत नाही सहन
दाखवा लाल झंडी ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.