” माझ्या मनातली कविता “

” माझ्या मनातली कविता ”

मन माझे निराकार
कधी घेइ ते आकार ।

बांधी सुमनांचे हार
फुलती पुष्प हजार ।

कधी वाटे सारा अंधार
अंतरी मग होई प्रहार ।

मनाला मनाचा होकार
कधी मनच देई नकार ।

आनंदाची होता बहार
अंतरात उडती तुषार ।

दु:खाचा होता आजार
मग ह्रुदय होई तार तार ।

लेखणी भरता हुंकार
संगे शब्दांचा आधार ।

घेई जन्म ओळी चार
त्यात जिवनाचा सार ।

असंख्य झेलुनही वार
जशी गीत गाते सतार ।

लेउन सुख दु:खाची विजार
पेलतो मी आयुष्याचा भार ।

Sanjay Ronghe
Nagpur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.