” विरह “

सोबत तुझ्या असतांना
येते भरती आनंदाची ।

घेतो भरारी दुर गगनी
उघडुन दारं ह्रुदयाची ।

नसतेस ना तु जेव्हा
होते घालमेल मनाची ।

वेळ कसा तो जातच नाही
मोजमाप करतो क्षणांची ।

डोळ्यांपुढे तुच असतेस
नसतेच तमा कशाची ।
Sanjay R.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.