सुगंधीत दश दिशा

माणसाचं जिवन ही अशीच
एक कविता आहे ।
कधी  शब्दांनीच बहरणारी
तर कधी घायाळ होणारी आहे ।
Sanjay R .

मनात आशा
नाही निराशा ।
फुलतो गुलाब
सुगंधी दश दीशा ।

निघता शोधाया
एक शब्द ।
अवतरते कविता
झळकते प्रारब्ध ।

तुझ्या माझ्या प्रितीचा
असा एक धागा ।
दुर असतांना आपण
नुसता मनात त्रागा ।

असेल जर का
कवितेचा मोह ।
शोधायचे शब्द
उलथुन डोह ।
Sanjay R

image

Posted from WordPress for Android

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.