” वारकरी “

येताना तुझी
बांधली होती मुठ ।
नको मागुस काही
माजेल मग लुट ।
Sanjay R.

देवा रे देवा विठ्ठला
आहे रे तुझीच ही माया ।
नामात तुझ्या दंग मी
मजवर तुझीच छाया ।
स्वता:चाच पडला विसर
ठेविला माथा तुझिया पाया ।
लोभ न उरला मज काही
दे मज बुद्धी भक्ती तुझी कराया ।
Sanjay R.

वारकरी आम्ही असु
आहोत भक्त पांडुरंगाचे ।
मार्ग भक्तीचा धरला
वाटे कल्याण व्हावे जगताचे ।
Sanjay R.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.