” तराणे “

संसार हा फाटका
करु कसा नेटका ।
माझ्या मनाचे गाणे
लुप्त झाले तराणे ।
Sanjay R.

घ्यावे लिहायला
चार ओळिंचे गाणे ।

शब्दांनिच शब्दांना
सजवायचे मनाने ।

नभात घेउन एक
उंच उंच भरारी ।

लुप्त झाले
सारे तराणे ।
Sanjay R.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.