” सारी ही माया “

तुझे गित
माझी झंकार ।

माझे मित
तुझा होकार ।

नाही आकार
नाही विकार ।

हरवले क्षण
सारे निराकार ।
Sanjay R.

प्रभु तुझीच रे किमया
आहे सारी ही माया ।
विचारातच सारा
वेळ जातो वाया ।
Sanjay R.

शब्दांमधे असते ताकद
नजरेला का पडतो भ्रम ।
विचारांना अनेक वाटा
स्पर्श असावा सर्व प्रथम ।
Sanjay R.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.