” नारी शक्ती “

नारी शक्तीची किमया महान ।
करावा तितका कमीच सन्मान ।

ममता करुणा वात्सल्याची मुर्ती ती
कधी होइ ती शुर विर पराक्रमी महान ।

कितीक नावे घ्यावी इतिहासातील
थोरवी गाता उरी दाटे अभीमान ।

विसरताहोत आम्ही द्याया तिज सम्मान
आहे तीच अमुच्या प्रत्येक घराची शान ।
Sanjay R.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.